Nieruchomości|

Pod koniec 2014 roku na cmentarzu komunalnym w Szczakowej powstało kolumbarium, czyli miejsce, gdzie składane będą urny z prochami zmarłych. Takie rozwiązanie umożliwi złożenie kilkudziesięciu urn.

Zamysł budowy na jednym z cmentarzy komunalnych miejsca, w którym będzie możliwe wykonywanie pochówku urn z prochami zmarłych rozpatrywany był od pewnego czasu. W ubiegłym roku Rada Miejska przeznaczyła środki z budżetu gminy na budowę kolumbarium w Szczakowej i Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych przystąpił do realizacji tego zadania. We wrześniu został opracowany projekt, zgodnie z którym pod koniec 2014 roku zostało wybudowane kolumbarium. Koszt budowy wyniósł 146,5 tys. zł.
Zgodnie z projektem wybudowanych zostało pięć wolnostojących kolumbariów z niszami na urny. W każdym jest 18 nisz, a każda nisza pomieści maksymalnie dwie urny. Nisze zamykane są płytami granitowymi. Przed każdym kolumbarium zostały zamontowane ławki.
– Wymiary płyt, którymi zamykane są nisze to 40 x 40 cm. Projektant kolumbarium zaproponował styl w jakim będą wykonywane napisy epitafium i będziemy chcieli, aby napisy na wszystkich płytach kolumbarium zostały wykonane w tym stylu, aby zachować spójność tego miejsca – mówi Monika Boba z Działu Gospodarki Cmentarzami MZNK.
Kolumbarium usytuowane jest przy wejściu bocznym na cmentarz od ulicy Jaworowej. Planowana jest budowa drugiego miejsca do składania urn. Będzie się ono znajdowało obok kaplicy cmentarnej przy wejściu głównym na cmentarz w Szczakowej. Powstaną tutaj 4 kolejne kolumbaria, każde z 18 niszami na urny.

Pytania i informacje
Wszelkie formalności związane z pochówkiem w kolumbarium można załatwić w Dziale Gospodarki Cmentarzami MZNK, którego siedziba znajduje się w budynku administracyjnym na Cmentarzu Wilkoszyn, telefon: (32) 616 32 06. Biuro czynne od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 7:00 – 15:00, czwartek w godzinach 7:00 – 16:00.

Comments are closed.