Odpady komunalne|

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwałą rady miejskiej ilość worków na odpady ulegające biodegradacji uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Te limity będą przestrzegane przez firmę odbierającą odpady komunalne.

W  2014 roku Gmina Jaworzno odebrała od mieszkańców ponad 3837 ton odpadów „zielonych”, co stanowi 9,5 proc. wszystkich odpadów odebranych od mieszkańców. Ilość tej frakcji odpadów z roku na rok wzrasta.
Z dniem 1 lutego 2015 weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zapisy zmienionej ustawy przewidują ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości. Również w Gminie Jaworzno określone limity będą przestrzegane przez firmę odbierającą odpady komunalne.
Liczbę worków na odpady zielone jakie przysługują właścicielowi nieruchomości w Jaworznie reguluje uchwała Rady Miejskiej w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Uchwała XXXV/510/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie).

Ustalone przez Radę tygodniowe limity wynoszą:

  1. dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-4 osoby przysługuje jeden worek 120 l na odpady ulegające biodegradacji,
  2. dla nieruchomości zamieszkałej przez 5-6 osób przysługują dwa worki 120 l na odpady ulegające biodegradacji,
  3. dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób przysługują dwa worki 120 l na odpady ulegające biodegradacji oraz po jednym worku na każde kolejne 4 osoby zamieszkujące daną nieruchomość.

W przypadku frakcji odpadów biodegradowalnych jakość odbieranych z nieruchomości odpadów ma ogromne znaczenie w celu uzyskania wymaganych poziomów recyklingu przez gminę. W związku z tym przypominamy, że worki na odpady zielone nie powinny zawierać: obierek owoców cytrusowych, nierozdrobnionych gałęzi, roślin zaatakowanych chorobami pasożytniczymi, tłuszczu, mięsa, ryb, gotowanego jedzenia, odchodów psów, popiołu węglowego, niedopałków papierosów, żwirku dla kotów, jednorazowych pieluszek.

***

Zgodnie z umową zawartą z MPO Sp. z o.o. odpady biodegradowalne odbierane są od mieszkańców od 1 kwietnia do 30 października. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą odpady biodegradowalne oddawać osobiście przez cały rok w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Martyniaków 8. Punkt działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 10:00 do 16:00.
Odpady takie jak liście opadłe z drzew, skoszona trawa oraz wiele z powstających w kuchni można kompostować, a uzyskany dzięki temu kompost wykorzystać w ogrodowych uprawach. Na stronie internetowej MZNK w Jaworznie znajduje się poradnik dla osób, które chcą kompostować odpady.

Comments are closed.