Odpady komunalne|

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowała, że rodziny wielodzietne w Jaworznie tracą możliwość uiszczania obniżonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości, którzy korzystali z obniżonej stawki muszą złożyć korektę deklaracji śmieciowej.

Członkowie rodzin, które przystąpiły do programu Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej mogą korzystać z wielu ulg. Jedną z nich była specjalna, niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 zł od osoby miesięcznie. Warunkiem było zadeklarowanie selektywnej zbiórki odpadów.
Niższa stawka opłaty stanowiła spore udogodnienie dla rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci. Wielu jaworznian biorących udział w programie Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej złożyło w Dziale Gospodarki Odpadami MZNK stosowne deklaracje w celu uzyskania obniżonej stawki.

Od 1 lutego weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm), która jest podstawą prawną wszystkich uchwał dotyczących gospodarki odpadami. Nowe brzmienie zyskał między innymi obowiązujący dotychczas art. 6k ust. 4, zgodnie z którym radni mogli uchwalać niższe stawki dla rodzin wielodzietnych. Tym samym część uchwały Rady Miejskiej dotycząca niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych stała się nieważna.

W związku ze zmianą danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości rozumiany również jako współwłaściciel, użytkownik wieczysty, a także inny podmiot faktycznie władający nieruchomością jest obowiązany złożyć nową deklarację.
– Mając powyższe na uwadze, właściciele nieruchomości dotychczas korzystający ze stawki 8 zł/osobę w związku z zamieszkiwaniem na nieruchomości członków rodziny wielodzietnej w terminie 14 dni muszą złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając stawkę 11 zł od osoby w przypadku selektywnego zbierania odpadów lub 14 zł od osoby, gdy odpady nie są segregowane – wyjaśnia Agnieszka Sala, kierownik Działu Gospodarki Odpadami MZNK w Jaworznie.

Korekty deklaracji należy składać w Dziale Gospodarki Odpadami MZNK na Osiedlu Stałym, ul. Inwalidów Wojennych 5 lub przesłać pocztą. Wzory deklaracji dostępne są w DGO lub na stronie internetowej MZNK.

Pomoc i odpowiedzi na pytania
Informacji na temat deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielają pracownicy Działu Gospodarki Odpadami MZNK w Jaworznie, pod numerami telefonów: (32) 745 10 61, (32) 745 10 63, (32) 745 10 65, (32) 745 10 66, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście na Osiedlu Stałym przy ul. Inwalidów Wojennych 5 od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 7:00 – 15:00, czwartek w godzinach 7:00 – 17:00.

Comments are closed.