Nieruchomości|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zaprasza do licytacji stawek czynszu stanowisk przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej przy Cmentarzu Komunalnym Szczakowa.

Stanowiska znajdujące się w pobliżu cmentarza komunalnego stanowią dogodne miejsce do prowadzenia całorocznej działalności handlowej. Oferta dotyczy dzierżawy trzech takich stanowisk usytuowanych w pobliżu Cmentarza Komunalnego Szczakowa. Każde stanowisko ma powierzchnię 25 metrów kwadratowych. Oferta dzierżawy dotyczy okresu od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2016 roku.

Licytacja stawek czynszu będzie przebiegała zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Dyrektora MZNK, który dostępny jest na stronie internetowej MZNK: www.mznk.grafcon.pl (do pobrania poniżej), w siedzibie MZNK przy ul. Północnej 9b oraz w administracji cmentarzy komunalnych na cmentarzu Wilkoszyn.

Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 150,00 zł za każde stanowisko handlowe, o dzierżawę którego oferent się ubiega, w terminie do dnia 17 marca 2015 roku na rachunek bankowy MZNK oraz złożenie wymaganych dokumentów.

Licytacje stanowisk odbędą się 18 marca 2015 r. w siedzibie MZNK (Jaworzno, ul. Północna 9b) o godzinie 9:00. Serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji można uzyskać w Dziale Gospodarki Cmentarzami MZNK, pod numerem telefonu: 32 616 32 06.

Comments are closed.