Odpady komunalne|

Przypominamy, że od 1 stycznia 2015 roku zmieniły się indywidualne numery rachunków, na które właściciele nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeśli do tej pory właściciel nieruchomości nie otrzymał informacji z nowym numerem konta powinien zgłosić się do Działu Księgowości Odpadów MZNK.

Przed końcem 2014 roku do wszystkich właścicieli nieruchomości zostały rozesłane pisemne informacje na temat zmiany numeru konta. Od 1 stycznia 2015 roku obsługę budżetu Miasta Jaworzna prowadzi Bank Handlowy S.A.
– Jeśli właściciel nieruchomości nie otrzymał pisemnego zawiadomienia na temat zmiany konta lub zawarte w nim dane są nieaktualne bądź błędne prosimy o kontakt z Działem Księgowości Odpadów Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie – mówi Anna Nędza kierownik DKO MZNK.

Pracownicy Działu Księgowości Odpadów MZNK dostępni są pod numerami telefonów: (32) 745-10-67 i (32) 745-10-69. Dział Księgowości Odpadów mieści się na Osiedlu Stałym, przy ul. Inwalidów Wojennych 5 (pok. 3 oraz 5).

Wraz z informacją o indywidualnych rachunkach do mieszkańców trafiły także gotowe formularze polecenia przelewu na 2015 rok. W rubryce przeznaczonej na kwotę zobowiązania jest wolne miejsce do uzupełnienia przez wpłacającego. Należy w nim wpisać wartość zgodną ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Przypominamy również, że w placówkach Poczty Polskiej w Jaworznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać bez prowizji. Przypominamy adresy placówek pocztowych w naszym mieście:

  •  ul. Pocztowa 9A,
  • ul. Kolejarzy 20,
  • ul. Tysiąclecia 21,
  • ul. Gliniana 12,
  • ul. Tomasza Baranowskiego 3A,
  • ul. Zwycięstwa 9A,
  • Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27.

Comments are closed.