Zieleń miejska|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zadbał także o ptasich lokatorów. Dział Zieleni Miejskiej zlecił czyszczenie budek lęgowych dla ptaków przed wiosennym zasiedleniem.

Budki lęgowe zostały zamontowane w parkach i skwerach w 2010 roku. Od tamtej pory są regularnie czyszczone w celu przygotowania ich przed wiosennym powrotem ptaków. Prace polegające na usunięciu starych gniazd z budek oraz innych zanieczyszczeń pozostawionych przez ptaki zostały przeprowadzone na zlecenie MZNK w lutym.
Firma Usługi Leśne S.C. wyczyściła budki w Parku Chrząstówka oraz parku w centrum. Na Chrząstówce w ubiegłym sezonie zamieszkałych było 19 z 20 budek, a w parku przy ul. Pocztowej 3 budki z 8.

***

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt prace te można wykonać jedynie w okresie od 16 października do końca lutego. Gniazda, które nie zostaną usunięte są siedliskiem pasożytów i nagromadzone po kilku lęgach wypełniają budkę powodując, że jest ona niezdatna do ponownego zamieszkania.

Comments are closed.