Zieleń miejska|

W lutym MZNK podpisał umowę na wycinkę drzew oraz usuwanie wiatrołomów i wiatrowałów z osiedlowych gruntów gminnych. Prace rozpoczęły się w lutym i będą kontynuowane w październiku – po zakończeniu okresu lęgowego ptaków.

MZNK podpisał umowę na wycinkę oraz usuwanie wiatrołomów i wiatrowałów z osiedlowych gruntów gminnych z firmą Usługi Leśne S.C. z Jaworzna na okres od 6 lutego do 15 grudnia 2015 roku.
Tak długi okres umowy wynika z faktu, że wycinka drzew nie może być prowadzona od marca do połowy października. Ze względu na okres lęgowy ptaków wiosną i latem wycinane są wyłącznie drzewa na podstawie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, to jest takie, które stanowią zagrożenie dla mieszkańców oraz drzewa uszkodzone przez silne podmuchy wiatru.

Procedura wycinki drzew na gruntach gminnych
Wnioski o usunięcie drzew na terenach należących do gminy mogą składać administratorzy nieruchomości i mieszkańcy. Najczęściej do usunięcia wskazywane są drzewa, które obumarły, zagrażają bezpieczeństwu przechodniów lub ich konary grożą uszkodzeniem budynków i innego mienia. Pracownicy Działu Zieleni Miejskiej MZNK dokonują oględzin wskazanych drzew pod kątem stanu fitosanitarnego oraz ewentualnego zagrożenia. Następnie MZNK składa wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę.

Comments are closed.