Zieleń miejska|

W trakcie prowadzonych prac porządkowych na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ulicy Matejki w centrum pracownicy Działu Zieleni Miejskiej MZNK stwierdzili zniszczenia zieleni. Wandale zdewastowali nasadzone w październiku i listopadzie ubiegłego roku w okolicy siłowni pod chmurką drzewa z gatunku buk oraz krzewy jałowca posadzone w rabacie. Brak poszanowania zieleni obrazują zdjęcia wykonane w terenie.

Przypominamy mieszkańcom naszego miasta, że zieleń ożywia miasto, doskonale wypełnia miejską przestrzeń, a wypoczynek w jej otoczeniu jest źródłem regeneracji sił człowieka. Rośliny porastające parki i skwery to nasze wspólne dobro i wszyscy powinniśmy być za nie odpowiedzialni. Osoby, które są świadkami niszczenia terenów zieleni miejskiej prosimy o zgłaszanie tego faktu Straży Miejskiej lub Policji.

Comments are closed.