Odpady komunalne|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych ogłosił dzisiaj przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Jaworzna przez kolejne dwa lata. Aktualna umowa zawarta z MPO sp. z o.o. dobiega końca w czerwcu tego roku. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od lipca 2013 roku to gminy zajmują się organizacją gospodarki odpadami komunalnymi. Jednym z zadań gmin jest wybranie firmy, która będzie obsługiwała mieszkańców w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów.

W 2013 roku MZNK w Jaworznie w postępowaniu przetargowym wybrał jaworznicką spółkę MPO. Dokładnie 13 czerwca 2015 roku umowa z MPO dobiega końca. W związku z tym dzisiaj został ogłoszony przetarg na realizacje zadania odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Jaworzna przez następne 24 miesiące od momentu podpisania umowy.
Przedmiot zamówienia obejmuje przede wszystkim odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Oprócz tego wykonawca zadania będzie zobowiązany do: wyposażenia nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki na odpady zmieszane oraz w pojemniki, kontenery i worki na odpady do selektywnej zbiórki, zaopatrzenie nieruchomości w worki na odpady zmieszane, odbioru i zagospodarowania przeterminowanych leków, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz organizację i prowadzenie gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Termin składania ofert przez firmy zainteresowane realizacją tego zadania upływa 6 maja br. o godzinie 9:00. Ze szczegółami ogłoszenia oraz specyfikacji zamówienia można się zapoznać na stronie internetowej MZNK w Jaworznie.

Comments are closed.