Odpady komunalne|

Czy w związku ze zmianą stawki za śmieci niesegregowane trzeba składać korektę deklaracji? Kto może uiszczać opłatę ryczałtową za domki letniskowe? Co wolno wrzucać do worków na bioodpady? Poniżej odpowiedzi na te i inne pytania zadawane przez mieszkańców w związku ze zmianami w systemie gospodarki odpadami.

Zmiana stawki opłaty za odpady niesegregowane – czy trzeba składać nowe deklaracje?
Na marcowej sesji radni podjęli decyzję o zmianie wysokości stawki podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dla osób, które nie segregują odpadów, z 14 na 23 zł od osoby miesięcznie. Nie zmieniła się natomiast stawka opłaty dla osób, które segregują odpady – 11 zł od osoby miesięcznie.
Tu ważna uwaga. Nowa stawka podwyższona, dla osób, które nie segregują odpadów, obowiązuje od kwietnia.
W związku ze zmianą stawki mieszkańcy, którzy nie segregują odpadów i do tej pory płacili stawkę opłaty 14 zł od osoby miesięcznie nie muszą składać nowych deklaracji. MZNK, jako organ odpowiedzialny za system gospodarki odpadami w Jaworznie prześle do tych mieszkańców zawiadomienia o wysokości opłaty będącej iloczynem nowej stawki przyjętej przez Radę Miejską i liczby mieszkańców nieruchomości podanej w deklaracji.
Natomiast jeśli osoby, które nie segregują odpadów i uiszczają podwyższoną stawkę opłaty chcą rozpocząć segregowanie i uiszczać stawkę podstawową, muszą złożyć nową deklarację. Związane z tym formalności należy dokonać do 14 dni licząc od początku każdego miesiąca, w którym decydujemy się zmienić sposób zbierania odpadów komunalnych. Deklaracje należy składać w Dziale Gospodarki Odpadami MZNK.

Zmiana terminu uiszczania opłaty
W nowej uchwale termin uiszczenia opłaty został przeniesiony na 22 dzień miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest opłata, czyli np. za miesiąc kwiecień opłatę należy wnieść do 22 maja, a nie tak jak było wcześniej, do 22 kwietnia.

Worki na odpady selektywne i biodegradowalne
Dodatkowe worki przeznaczone na odpady selektywne można odebrać w Dziale Gospodarki Odpadami przy ul. Inwalidów Wojennych 5 oraz bezpośrednio w firmie MPO Sp. z o. o. przy ul. Galmany 1. Przypominamy, że maksymalna liczba worków na odpady biodegradowalne wynosi 20 sztuk miesięcznie na nieruchomość.
W nowej uchwale Rady Miejskiej został rozszerzony zakres odpadów, które można wrzucać do worków brązowych, na odpady biodegradowalne: skoszoną trawę, liście, rozdrobnione gałęzie (do fragmentów 10 cm), korę z drzew, trociny, chwasty bez nasion, kwiaty cięte, fusy z herbaty i kawy, igliwie, darń, obierki z warzyw i owoców bez znamion chorób grzybowych.

Nie wrzuca się do worków z odpadami biodegradowalnymi: nabiału, tłuszczu, resztek mięsa, ryb, martwych zwierząt, skorupek jaj, organicznych odpadków zawierających tłuszcze, odpadków zanieczyszczonych octem lub solą, żwiru dla kotów, perzu i innych chwastów  kłączowych, odchodów zwierzęcych, niedopałków papierosów, popiołu z pieca lub kominka, roślin zaatakowanych chorobami pasożytniczymi, obierek z owoców cytrusowych, resztek obiadowych, pieluch jednorazowych, gruzu, ziemi.

Sugestie dla pakowania i przetrzymywania selektywnie gromadzonych bioodpadów:

  • bioodpady pakować luzem do opisanego worka na odpady biodegradowalne (bez dodatkowych opakowań foliowych),
  • jeżeli odpady są gromadzone dużo wcześniej przed wyznaczonym harmonogramem dniem odbioru odpadów, wówczas nie należy związywać worków ze względu na powstawanie warunków beztlenowych, a w konsekwencji zaparzania i fermentacji odpadów,
  • w miarę możliwości bioodpady pakować do worków tuż przed odbiorem.

Przypominamy też, że został wydłużony okres odbioru odpadów biodegradowalnych. Aktualnie trwa od początku kwietnia do końca listopada.

Domki letniskowe
Za domek letniskowy lub inną nieruchomość wypoczynkowo-rekreacyjną uznaje się nieruchomość wykorzystywaną przez właściciela tylko przez część roku do celów wypoczynku letniego lub zimowego oraz na cele rekreacyjne. Zatem domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyno-wypoczynkowe nie może mieć przeznaczenia mieszkalnego (czyli nie mogą być tam zameldowane osoby) oraz na nieruchomości takiej nie może być prowadzona działalność gospodarcza lub inna działalność zarobkowa. Dodatkowo istotne jest to, iż nieruchomość ta nie może być wykorzystywana w sposób ciągły przez cały rok. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, Rada Miejska uchwaliła ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata uiszczana jest jeden raz w roku do 22 kwietnia każdego roku i wynosi 40 zł za domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny oraz 90 zł jeżeli odpady nie są segregowane.

Reklamacja usług
W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciel nieruchomości telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie może złożyć reklamację. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane zgłaszającego, w tym niezbędne dane kontaktowe, szczegółowy opis zaistniałej sytuacji i miejsce zdarzenia. Aby reklamacja została uwzględniona powinna zawierać w/w dane. Poprawnie złożona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.

Numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej, na które można zgłaszać reklamacje:

  • (32) 745 10 61, (32) 745 10 63, (32) 745 10 65, (32) 745 10 66
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Comments are closed.