Odpady komunalne|

Do Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, który w Jaworznie odpowiada za gospodarkę odpadami komunalnymi, mieszkańcy często kierują pytania dotyczące organizowania i utrzymania stanowisk kontenerowych przy budynkach wielorodzinnych. Przypominamy, że odpowiedzialność za stanowiska spoczywa na administratorze budynku.

Dlaczego MZNK nie sprząta zaśmieconego stanowiska kontenerowego przy moim bloku? Czy MZNK może wybudować nowe miejsce na kontenery dla naszej wspólnoty?
Tego typu pytania często pojawiają się w różnych kręgach. Dlatego warto przypomnieć, że zgodnie z przepisami administratorzy budynków mają za zadanie wyznaczyć i odpowiednio przygotować miejsca przeznaczone do ustawienia kontenerów na odpady zmieszane i pojemników do segregacji odpadów. Natomiast obowiązkiem MZNK jest wyposażyć w pojemniki na odpady stanowiska kontenerowe, przygotowane przez zarządców wspólnot czy spółdzielnie mieszkaniowe.
Według Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, to właściciel nieruchomości jest zobowiązany utrzymywać w czystości miejsce, w którym ustawione są pojemniki na odpady komunalne. Od decyzji wspólnoty lub spółdzielni zależy jaką formę będzie miało stanowisko kontenerowe na odpady koło bloku.

Comments are closed.