Nieruchomości|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych co roku przeprowadza przeglądy i remonty gminnych placów zabaw, piaskownic i siłowni zewnętrznych. Codziennie dba także o utrzymanie porządku w tych miejscach.

MZNK zajmuje się utrzymaniem łącznie 14 placów zabaw i 18 piaskownic na terenach gminnych, w różnych dzielnicach Jaworzna. W trosce o bezpieczeństwo korzystających z nich dzieci co roku przed sezonem letnim przeprowadzane są przeglądy obiektów i urządzeń wchodzących w skład placów zabaw i popularnych siłowni pod chmurką. Natomiast w piaskownicach każdego roku wymieniany jet piasek.
Tegoroczne wydatki MZNK na remonty urządzeń na placach zbaw wynoszą ponad 45 tys. zł. Natomiast wymiana piasku we wszystkich piaskownicach kosztowała ponad 83 tys. zł. W ramach napraw zostało wykonane między innymi malowanie urządzeń, wymiana uszkodzonych elementów, uzupełnienie nawierzchni na placach zabaw, konserwacja części ruchomych itp.
W tym roku wyremontowany został między innymi plac zabaw przy ulicy Broniewskiego na Podwalu. Oprócz konserwacji i remontu urządzeń została naprawiona także trawiasta nawierzchnia placu, która w trakcie codziennego użytkowania przez dzieci została mocno zniszczona. Uzupełniona została także nawierzchnia na placu zabaw przy ulicy Matejki w centrum.
Oprócz przeglądów i kompleksowych remontów MZNK zajmuje się także codziennym utrzymaniem czystości i porządku na placach zabaw i w piaskownicach. Miejsca zabawy dzieci są zamiatane, pracownicy zbierają śmieci i opróżniają kosze. Ponadto kilka razy w tygodniu oczyszczany jest ze wszystkich nieczystości i śmieci piasek w piaskownicach.
Wkrótce liczba gminnych placów zabaw zwiększy się o trzy kolejne, które MZNK buduje w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Opróćz tego MZNK przygotowuje się do budowy skateparku i boiska.

Comments are closed.