Zieleń miejska|

Trwa malowanie i naprawa ławek parkowych. Prace potrwają do 11 czerwca. Świeżo pomalowane ławki znakowane są dwukolorową taśmą.
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zlecił oczyszczenie ze starej farby i pomalowanie łącznie 185 ławek rozmieszczonych w różnych dzielnicach Jaworzna na terenach zieleni urządzonej, czyli w parkach, na skwerach i w zieleńcach. To zadanie realizowane jest co roku w celu zabezpieczenia parkowych ławek przed warunkami atmosferycznymi i utrzymania ich w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca ma oczyścić ławki ze starej i łuszczącej się farby, uzupełnić złamane lub wyrwane deski, zdemontować 4 sztuki zniszczonych ławek, które nie nadają się do naprawy. Zgodnie z zawartą umową prace powinny zakończyć się 11 czerwca br. Ławki zaraz po pomalowaniu znakowane są dwukolorową widoczną taśmą.

Comments are closed.