Odpady komunalne|

Nie wiesz, jak pozbyć się zepsutych urządzeń elektronicznych, gdzie wyrzucić akumulator albo opakowanie po farbie. Zapraszamy do Mobilnego Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Właśnie został opublikowany harmonogram działania punktów mobilnych w drugim półroczu 2015 r.

Mobilne Gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) działają w Jaworznie od momentu zmian w gospodarce odpadami w 2013 roku. W punktach można oddawać przedmioty, które nie powinny trafiać do pojemników na odpady zmieszane, są to: tekstylia, drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, telefony, lampy fluorescencyjne oświetleniowe, odpady zawierające rtęć, przeterminowane i niepotrzebne lekarstwa czy opakowania po farbach.
Niewątpliwą zaletą punktów mobilnych jest fakt, że działają w różnych dzielnicach Jaworzna. Każdy mieszkaniec może wybrać najbliżej działający aktualnie punkt i tam oddać odpady.
W wyznaczonych dniach na wskazanych miejscach podstawiany jest oznakowany samochód spółki MPO, którego obsługa przyjmuje od mieszkańców odpady. Mobilne GPSZOK działają w soboty, przez co najmniej 3 godziny w jednym miejscu, w przedziale pomiędzy 9:00 a 16:00. Następnie punkt zmienia swoją lokalizację. Dokładny rozkład działania Mobilnych GPSZOK zapisany jest w harmonogramie.

Lokalizacja punktów mobilnych:

 • Centrum, Warpie – parking przed Halą Widowiskowo Sportową,
 • Byczyna, Cezarówka – parking ul. Gwardzistów 7,
 • Jeleń – plac naprzeciwko budynku ul. Wygoda 47,
 • Ciężkowice – plac przy budynku ul. Ciężkowicka 68,
 • Pieczyska, Dobra – plac przy ul. Kpt. Pniaka 5,
 • Szczakowa, Góra Piasku – plac naprzeciwko budynku przy ul. Jagiellońskiej 54,
 • Podłęże, Pszczelnik, Azot – plac przy posesji Wilcza 40,
 • Stara Huta – plac za przystankiem autobusowym „Stara Huta”,
 • Bory – parking przed Szkołą Podstawową nr 14,
 • Jeziorki, Wilkoszyn – parking przed cmentarzem komunalnym,
 • Koźmin, Cezarówka Górna – plac naprzeciw posesji przy ul. Cezarówka Górna 12,
 • Długoszyn – plac naprzeciwko szkoły ul. Chropaczówka 101,
 • Gigant, Niedzieliska – plac obok posesji ul. Szczakowska 38,
 • Dąbrowa Narodowa, Łubowiec, Wysoki Brzeg – plac za przystankiem autobusowym „Łubowiec”,
 • Osiedle Stałe – plac przy budynku ul. Inwalidów Wojennych 5.

Comments are closed.