Nieruchomości|

Dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie podpisał umowę na wykonanie remontu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Długoszyn. W tym tygodniu został także wybrany wykonawca remontu OSP Byczyna.
W 2015 roku Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zmodernizuje trzy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworznie: OSP Długoszyn, OSP Osiedle Stałe i OSP Byczyna. Na początku roku odbyły się spotkania z przedstawicielami strażaków i ustalenia zakresu potrzebnych do wykonania w budynkach prac. Następnie MZNK zlecił opracowanie projektów i dokumentacji technicznej planowanych remontów. Teraz przyszedł czas wyboru wykonawców prac.
W ubiegłym tygodniu zakończyło się postępowanie przetargowe i została podpisana umowa z firmą Wogaz z Jaworzna, która zajmie się modernizacją remizy OSP Długoszyn. W tym roku przewidziana jest budowa garażu dla samochodu pożarniczego oraz placu manewrowego przy budynku remizy.
W tym tygodniu zakończył się także przetarg na wykonanie remontu OSP Byczyna. Jeśli nie będzie przeszkód formalnych umowa z wybranym w postępowaniu oferentem zostanie podpisana z początkiem lipca. W budynku przy ulicy Kaczeńców 1 planowane jest wykonanie ocieplenia ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja fundamentów oraz remont w pomieszczeniach.
W tym roku planowane jest także rozpoczęcie modernizacji budynku przy ul. Inwalidów Wojennych 5,
w którym swoją siedzibę będzie miała Ochotnicza Straż Pożarna Osiedle Stałe.

Comments are closed.