Odpady komunalne|

Od momentu zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami właściciele ponad 650 gospodarstw domowych, w których śmieci do tej pory nie były segregowane, postanowili segregować odpady i zmienić deklaracje.

W marcu Rada Miejska podjęła decyzję o zmianie wysokości stawki podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dla osób, które nie segregują odpadów, z 14 na 23 zł od osoby miesięcznie. Nie zmieniła się natomiast stawka opłaty dla osób, które segregują odpady – 11 zł od osoby miesięcznie.
– Gdy pytaliśmy mieszkańców dlaczego nie segregują odpadów często odpowiadali, że nie chcą wykonywać dodatkowych czynności związanych z rozdzielaniem śmieci na kilka frakcji gdy jest tak niewielka różnica
w wysokości opłaty za segregowane jak i niesegregowane odpady – mówi Tomasz Jewuła, dyrektor MZNK.
Od marca już 656 właścicieli nieruchomości, na których do tej pory śmieci nie były segregowane postanowiło zmienić deklaracje i zmienić sposób zbierania odpadów na selektywny. W tych nieruchomościach mieszka 1896 osób. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ im więcej mieszkańców segreguje odpady, tym lepszy efekt ekologiczny uzyskuje gmina.
W marcu zostały wprowadzone w systemie gospodarki odpadami także inne zmiany, między innymi darmowy odbiór gruzu do 300 kg na osobę rocznie, nowy terminu wnoszenia opłat czy udogodnienia dla przedsiębiorców prowadzących działalność w domach.

Jak zmienić deklarację?
W celu zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zgłosić się do Działu Gospodarki Odpadami MZNK. Deklaracje można także składać i dokonywać w nich korekt za pośrednictwem internetowej strony E-deklaracje.

Comments are closed.