Nieruchomości|

Trwa drugi etap budowy placu zabaw w Parku Lotników na Osiedlu Stałym. Po zakończeniu budowy teren „lotniczego” placu będzie dwa razy większy niż obecnie, a dzieci i dorośli będą mieli możliwość skorzystania z jeszcze większej liczby urządzeń do ćwiczeń i zabawy.
Pierwszy etap budowy placu zabaw zakończył się w ubiegłym roku. W tym roku na terenie placu została wykonana nawierzchnia bezpieczna dla bawiących się dzieci. Dzięki porozumieniu zawartemu przez gminę z Nadleśnictwem w Chrzanowie udało się pozyskać dodatkowy teren w rejonie Parku Lotników. To pozwoliło na rozbudowę placu.
W tym etapie dobudowana zostanie druga część placu o powierzchni 500 metrów kwadratowych, co oznacza, że łączna powierzchnia placu przekroczy 1000 metrów kwadratowych. Tym samym będzie to jeden z najokazalszych tego typu obiektów w naszym mieście przeznaczony do zabawy.
Plac został zaprojektowany tak, aby mogły z niego bezpiecznie korzystać dzieci w różnym wieku. Część dla młodszych dzieci nawiązuje do wyposażenia samolotów czy lotniska. W powstającej części placu stanie między innymi zestaw multiaktywny do zabaw kształtem przypominający samolot. Będzie wyposażony w zjeżdżalnie, mosty i drabinki. Pojawi się tutaj także zjazd alpejski czyli popularna tyrolka. W części dla starszych dzieci będą zamontowane między innymi kostki wspinaczkowe i równoważnie.
Powiększy się też siłownia na świeżym powietrzu. Jej urządzenia są tak rozmieszczone na placu zabawy, aby ćwiczący na nim opiekunowie mogli doglądać bawiących się na okolicznych urządzeniach. Na siłowni zostaną zamontowane kolejne urządzenia do ćwiczeń takie jak: kierownice, biegacz, wspinacz i wioślarz.
Teren całego placu będzie ogrodzony i oświetlony. Zostaną także zainstalowane kamery monitoringu wizyjnego. Oprócz wyposażenia do zabawy zostaną zainstalowane także wszystkie niezbędne elementy dla tego typu obiektów, jak: ławeczki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne itp.
Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą zakończenie II etapu budowy placu zabaw w Parku Lotników planowane jest jeszcze w grudniu tego roku.

Comments are closed.