Odpady komunalne|

„Tydzień w Jaworznie” i portal twj.pl sprostowały nieprawdziwe informacje dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej w naszym mieście.

Przypomnijmy. W artykule zatytułowanym „Czy jesteśmy oszukiwani na odpadach” redakcja zarzuciła gminie nielegalne pobieranie od mieszkańców opłaty za wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki na odpady, oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie. Jest to oczywiście nieprawdziwa informacja. Gmina zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku wlicza koszt wyposażenia nieruchomości w pojemniki.
Gazeta zasugerowała również, że gmina zarabia na ustawie śmieciowej, co także jest nieprawdą. Gmina działa w zgodzie z prawem. Wszystkie środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są wykorzystywane wyłącznie na cele związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W tym miejscu można zwrócić uwagę redakcji, że sama nie stosuje się do obowiązującego prawa. Zgodnie z ustawą prawo prasowe: Sprostowanie w drukach periodycznych powinno być opublikowane w tym samym dziale i taką samą czcionką, co materiał prasowy, którego dotyczy, pod widocznym tytułem „Sprostowanie”.
Artykuł „Czy jesteśmy oszukiwani na odpadach?” znajdował się na pierwszej stronie gazety. Tymczasem sprostowanie zawartych w nim nieprawdziwych informacji na stronie 4.

Comments are closed.