Odpady komunalne|

Pod koniec ubiegłego roku radni zdecydowali o zmianie stawek opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Nowa opłata zaczyna obowiązywać od 1 lutego 2016 r. Dla mieszkańców którzy zadeklarowali segregację wyniesie 15 zł od osoby miesięcznie. Natomiast dla tych, którzy nie segregują odpadów 29 zł od osoby miesięcznie.

Zmiana stawek opłaty
– Przyjęcie nowej stawki wynika z konieczności dowozu śmieci z Jaworzna do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie, który jest najbliższą tego typu regionalną instalacją. Wysokość stawki została ustalona po otwarciu ofert w przetargu na transport odpadów do rozbudowanej w ubiegłym roku sortowni ZGOK Balin – tłumaczy Piotr Jamróz, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.
Nowe stawki wynoszą 15 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Natomiast w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny stawka wynosi 29 zł miesięcznie od osoby.
W celu zminimalizowania skutków społecznych nowej opłaty radni decydowali o wprowadzeniu częściowego zwolnienie z opłaty dla osób o najniższych dochodach. Po spełnieniu wymogów określonych w uchwale takie osoby będą płacić 11 zł. Kolejna nowelizacja ustawy regulującej kwestie gospodarki odpadami w gminach pozwali także wkrótce przywrócić ulgę dla rodzin wielodzietnych.

Przy okienku na poczcie bez prowizji
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być wnoszona do 22 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który jest należna. Przykładowo opłatę za luty należy uiścić do 22 marca.
Wszyscy właściciele nieruchomości otrzymali od MZNK formularze polecenia przelewu. Opłatę należy uiszczać na wskazane w nich indywidualne konta bankowe wyznaczone dla każdego właściciela nieruchomości.
Opłatę za śmieci można uiszczać w dowolny sposób: poprzez bankowość elektroniczną, w dowolnym banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zgodnie z taryfą opłat obowiązującą w danym podmiocie. Wielu mieszkańców wybiera tradycyjny sposób uiszczania wszelkich opłat – przy okienku na poczcie. Z pewnością ucieszy ich fakt, że w jaworznickich placówkach Poczty Polskiej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać bez dodatkowej prowizji. Poniżej adresy placówek pocztowych w Jaworznie:

  • Centrum – ul. Pocztowa 9A,
  • Szczakowa – ul. Kolejarzy 20,
  • Osiedle Stałe – ul. Tysiąclecia 21,
  • Podwale – ul. Gliniana 12,
  • Byczyna – ul. Tomasza Baranowskiego 3A,
  • Jeleń – ul. Zwycięstwa 9A,
  • Podłęże – Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27.

Comments are closed.