Odpady komunalne|

Niedawno redakcja miesięcznika Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” – Osiedlowe To i Owo opublikowała artykuł pod tytułem „Liście, liście” (nr 1(2013)/2016 r.). „W połowie grudnia w kilku wyznaczonych na Podłężu miejscach leżało dokładnie 259 worków z odpadami biodegradowalnymi” – czytamy w gazetce. SM „Górnik” oddała worki w PSZOK i wystawiła za to fakturę MZNK. Później jednak z roszczenia się wycofała.

Przypomnijmy kilka faktów. Bioodpady w Jaworznie odbierane są od kwietnia do końca listopada. W ubiegłym roku, gdy odbiór bioodpadów dobiegał końca MZNK poprosił wszystkich administratorów budynków o wyznaczenie miejsc, w których są składane worki ze zgrabionymi liśćmi. Na wskazane lokalizacje zostały wysłane samochody MPO sp. z o.o., które zebrały worki. Na Podłężu ostatnie worki z odpadami biodegradowalnymi zostały zebrane 1 grudnia (około 8 ton odpadów z całego osiedla). MZNK dysponuje dokumentacją przekazaną przez MPO, która potwierdza, że odpady biodegradowalne zostały odebrane ze wszystkich wskazanych na Podłężu miejsc. Sprawdzili to i potwierdzili pracownicy Działu Gospodarki Odpadami.
Tymczasem wg Osiedlowego To i Owo: „Worki jednak leżały nadal i postanowiono własnymi siłami posprzątać i wywieźć odpady do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.” Na końcu artykułu czytamy, że spółdzielnia za wywóz odpadów na PSZOK wystawiła MZNK fakturę.
Tu również warto przypomnieć fakty. Skoro 1 grudnia wszystkie wskazane przez pracowników SM „Górnik” punkty zostały oczyszczone z bioodpadów, kolejne worki musiały się na nich pojawić po tym terminie. W takim przypadku spółdzielnia, podobnie jak każdy z mieszkańców Jaworzna mogła oddać worki w PSZOK.
Z możliwości oddania odpadów w PSZOK korzysta średnio 140 mieszkańców miesięcznie. Do tej pory nie zdarzyło się, aby któryś z nich oczekiwał rekompensaty finansowej za możliwość bezpłatnego pozbycia się odpadów.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” także doszła do wniosku, że wystawienie faktury MZNK, za „wywóz odpadów komunalnych (liści)” do PSZOK było błędem i przesłała fakturę korygującą. Liście, liście i po liściach.

W załączniku skan str. 16 Osiedlowego Tego i Owego SM “Górnik” z artykułem o liściach.

 

Comments are closed.