Odpady komunalne|

Przypominamy, że popiół z pieców powinien być wyrzucany wyłącznie do pojemników na odpady zmieszane. Należy przy tym zachować zasady bezpieczeństwa – popiół musi być wygaszony i ostudzony.

Zasady gospodarki odpadami jasno precyzują, że popiół z domowych pieców może być wyrzucany wyłącznie do pojemników na odpady zmieszane. Należy przy tym przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Popiół przed wyrzuceniem musi być wygaszony i wystudzony do takiej temperatury, aby nie spowodował zniszczenia pojemnika lub zapalenia się jego zawartości.
W ostatnim czasie odnotowywanych jest sporo przypadków wystawiania przez mieszkańców czarnych worków na odpady zmieszane, w których znajduje się popiół. MZNK prosi, aby ten rodzaj odpadów wrzucany był do pojemników. Natomiast w przypadku, gdy pozostałe odpady komunalne nie mieszczą się w pojemniku zajętym przez popiół należy umieścić je w dodatkowych czarnych workach z nadrukowanym logo MZNK.
– Firma odbierająca odpady często spotyka worki wypełnione po brzegi popiołem. To powoduje, że podczas próby odbioru taki worek się rozrywa, a cała jego zawartość rozsypuje się na chodniku lub ulicy. Dlatego wystudzony popiół należy wyrzucać do pojemników, które są bardziej wytrzymałe. Worki obciążone popiołem, co do których jest podejrzenie rozerwania i wysypania się zawartości nie będą odbierane – mówi Agnieszka Brania z Działu Gospodarki Odpadami MZNK w Jaworznie.

Comments are closed.