Zieleń miejska|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zlecił oczyszczenie i malowanie 250 ławek zlokalizowanych na terenach zieleni urządzonej.
Co roku Dział Zieleni Miejskiej sprawdza stan ławek na terenach parków i skwerów gminnych. Następnie zleca wybranej firmie wykonanie potrzebnych napraw parkowej infrastruktury.
W tym roku zostanie oczyszczonych ze starej farby i pomalowanych 250 ławek. W 88 ławkach będą wymienione połamane lub zepsute deski. Pięć sztuk parkowych ławek nie nadaje się do dalszego użytkowania i zostaną zlikwidowane.
Osoby odwiedzające parki w najbliższych dniach prosimy o uważny wybór miejsca odpoczynku. Świeżo pomalowane ławki oznaczane są przez wykonawcę kolorową taśmą.

Comments are closed.