Zieleń miejska|

MZNK podpisał umowę na utrzymanie urządzonych terenów zieleni. Wykonawcą zadania w 2016 roku jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. W tym tygodniu rozpoczęły się pierwsze prace.
Utrzymanie terenów zielonych należących do Gminy to jedno z istotnych zadań Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Zieleń urządzona to głównie parki miejskie, ale także skwery, zieleńce i kwietniki, które znajdują się w różnych dzielnicach Jaworzna. Łączna powierzchnia terenów objętych umową z MPO wynosi ponad 438 tys. metrów kwadratowych.
Firma od maja do połowy listopada będzie zajmowała się koszeniem trawników, grabieniem liści, zakupem i nasadzeniami roślin, pielęgnacją kwiatów, żywopłotów i krzewów, oczyszczaniem krawężników i dróg parkowych z darni, zbieraniem śmieci i opróżnianiem koszy.
Umowa została podpisana w ubiegłym tygodniu, a już dzisiaj pracownicy MPO przystąpili do wykonania pierwszych nasadzeń, między innymi w rejonie ulic Zielonej i Pocztowej. Wkrótce planowane są prace w kolejnych dzielnicach.

Comments are closed.