Nieruchomości|

W związku z prowadzoną wymianą kotłów gazowych w budynku socjalnym przy ul. Północnej 9c w dniu 30 maja br. nastąpi wyłączenie dostawy ciepłej wody.

Ogłoszenia o wyłączeniu dostawy ciepłej wody zostały wywieszone w budynku. Jest to związane z modernizacją kotłowni, o której informowaliśmy w dniu 21 kwietnia.
Przerwa w dostawie ciepłej wody może potrwać od kilku do kilkunastu dni. O gotowości instalacji do ponownego włączenia dostawy mieszkańcy zostaną powiadomieni oddzielnym ogłoszeniem.

Comments are closed.