Zieleń miejska|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych od kilku lat opowiada za utrzymanie porządku na punktach odpoczynkowych szlaków rowerowych. Pogoda dopisuje – zapraszamy na szlaki!
W 2010 roku  zostały wytyczone szlaki rowerowe, które docierają do najciekawszych punktów na terenie Jaworzna. Sieć tras rowerowych połączyła ze sobą dzielnice i osiedla oraz tereny rekreacyjne. Utworzono połączenia z sąsiednimi gminami, dzięki temu szlaki rowerowe Jaworzna stały się częścią Śląskiej Sieci Tras Rowerowych. Turyści na rowerach mogą korzystać z kilkudziesięciu tras o łącznej długości 277 kilometrów, co daje ogromne możliwości przy planowaniu wycieczek.
W ramach projektu oprócz oznakowania w terenie zostały wybudowane także 24 punkty odpoczynkowe dla rowerzystów. Każdy punkt wyposażony jest w ławki, stół, planszę z mapą, kosz na śmieci i stojak na rowery. Część punktów jest zadaszona drewnianymi wiatami.
O porządek na tych punktach dba MZNK w Jaworznie. Raz w tygodniu pracownik MZNK odwiedza każdy z punktów odpoczynkowych. W razie potrzeby zbiera odpady, zmienia worek na śmieci, grabi trawę i usuwa popiół, niedopalone gałęzie i inne pozostałości ognisk. Punkty, które cieszą się największą popularnością wśród mieszkańców Jaworzna, sprzątane są dwa razy w tygodniu – przed i po weekendzie.
– Gdy pogoda dopisuje na szlakach i punktach odpoczynkowych można spotkać bardzo wielu mieszkańców Jaworzna i sąsiednich miast. Większość rowerzystów i pieszych poruszających się szlakami, to kulturalne osoby, można powiedzieć turyści z prawdziwego zdarzenia. Wiedzą, że na szlaku nie wolno śmiecić, a wszystkie papierki butelki czy inne opakowania po jedzeniu zabierają ze sobą i wyrzucają do kosza na śmieci. – mówi osoba odpowiedzialna za utrzymanie czystości, która sama objeżdża rowerem trasy.
Punkty zlokalizowane są w bardzo ciekawych miejscach i przyciągają wielu odwiedzających. Na rowerach przyjeżdżają czasem całe rodziny. Pojawiają się też pasjonaci jazdy na rowerze wyposażeni w profesjonalne stroje kolarskie, kaski i plecaki lub sakwy. Im nie trzeba tłumaczyć, że papierek po batoniku powinno się zabrać ze sobą i wyrzucić do kosza, a nie w trawę.
Niestety ciągle zdarzają się osoby, które śmiecą. Czasem po weekendzie na niektórych punktach można znaleźć pozostałości grilla lub ogniska. Wtedy sprzątania jest sporo – zbieramy od 5 do 6 worków śmieci.
Inna kwestia to dewastacje, które niestety też się zdarzają. Wyrwane deski, bohomazy na na tablicy z mapami, urwane kosze na śmieci to najczęściej spotykane efekty działalności wandali. Wszystkie uszkodzenia na bieżąco są naprawiane. Przed wakacjami Urząd Miejski zakupił kilka nowych zadaszonych wiat oraz uzupełnił deski ławek i stołów na wszystkich punktach.
Co możemy zrobić, by wspólnie zadbać o punkty? Gdy jesteśmy świadkami niszczenia elementów wyposażenia zgłaszajmy ten fakt Straży Miejskiej lub Policji. Nie pozostawajmy biernymi, gdy widzimy osoby wyrzucające śmieci w terenie zielonym – zwróćmy im uwagę, że tak nie należy postępować. Punkty są porządkowane z określoną częstotliwością, jeśli jednak widzimy, że już w tym momencie dany punkt nadaje się do uprzątnięcia poinformujmy o tym MZNK w Jaworznie.
Jesień to piękna pora roku. Ze pewnością będzie jeszcze wiele dni, w czasie których będzie można zorganizować wycieczki rowerowe. MZNK zaprasza na szlaki i do odwiedzania punktów odpoczynkowych.

Comments are closed.