Zieleń miejska|

W związku z kończącym się sezonem lęgowym ptaków, Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych wznawia prace związane z usuwaniem drzew. Warto w tym miejscu przypomnieć jak wyznaczane są drzewa do wycięcia.
Procedura związana z wycinką drzew rosnących na terenach gminnych, rozpoczyna się z reguły od wniosku, złożonego przez mieszkańców lub administratorów budynków. Po otrzymaniu wniosku Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych dokonuje oględzin drzew w terenie. Pracownicy Działu Zieleni Miejskiej oceniają ich stan fitosanitarny oraz ewentualne zagrożenie oderwaniem uschniętych konarów lub przewróceniem drzewa przez porywisty wiatr. Jeżeli drzewa zagrażają ludziom, mieniu, bądź są obumarłe, zostają zakwalifikowane do usunięcia.
Następnie MZNK składa wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzewa stwarzającego niedogodności lub zagrożenie. W tym roku weszła w życie istotna zmiana przepisów dotyczących wydawania tych decyzji. – Do końca ubiegłego roku organem wydającym zezwolenie na usunięcie drzew stanowiących części składowe gruntów gminnych, był Prezydent Miasta Jaworzna. Natomiast od 1 stycznia 2016, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami ustawy o ochronie przyrody, czynności te wykonuje marszałek województwa. W związku z tym należy mieć na względzie, że procedura związana z wycinką drzew rosnących na gruntach gminnych może znacznie się wydłużyć – wyjaśnia Barbara Kawala, kierownik Działu Zieleni Miejskiej MZNK.
Dopiero, po uzyskaniu wymaganego prawem zezwolenia oraz po zabezpieczeniu środków finansowych na zadanie związane z wycinką zieleni wysokiej, MZNK wskazuje wykonawcy drzewa do usunięcia. Wykonawca wycinki drzew na gruntach gminnych co roku wybierany jest w drodze przetargu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym roku, od 26 lutego do 30 listopada, zadanie to realizuje firma Usługi Dźwigowo – Montażowe Marcin Krasnodębski z Jaworzna.

Comments are closed.