Nieruchomości|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych instaluje systemy ochrony w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych. To kontynuacja zadania polegającego na modernizacji remiz OSP w Jaworznie.
Ochotnicza Straż Pożarna jest ważnym ogniwem systemu bezpieczeństwa. Ochotnicy wspierają strażaków zawodowych w akcjach gaśniczych i ratowniczych, prowadzą działania profilaktyki przeciwpożarowej, organizują szkolenia dla dzieci i młodzieży, a remizy OSP są często też miejscami integracji i spotkań lokalnych społeczności.
Gmina od wielu lat realizuje program wspierania Ochotniczych Straży Pożarnych. W ubiegłym roku MZNK przeprowadził remont w remizach Ochotniczej Straży Pożarnej Byczyna przy ulicy Kaczeńców 1 oraz OSP Osiedle Stałe przy ul. Inwalidów Wojennych 5. Przy remizie OSP Długoszyn MZNK wybudował garaż dla samochodu strażackiego oraz przebudował plac manewrowy.
W tym roku prace w strażnicach są kontynuowane. Po konsultacjach ze strażakami ochotnikami postanowiono wykonać systemy alarmowe i monitoring, który zabezpieczy budynki i mienie gminne. Na zlecenie MZNK firma Nowinex zainstaluje w remizach centrale alarmowe, sygnalizatory, czujniki ruchu, kamery oraz pozostały sprzęt potrzebny do kompleksowego zabezpieczenia antywłamaniowego.
Inwestycją objęte są wszystkie budynki ochotniczych straży w Jaworznie: OSP Długoszyn, OSP Osiedle Stałe, OSP Ciężkowice, OSP Dąbrowa Narodowa, OSP Byczyna i OSP Jeleń. Prace powinny zakończyć się do połowy listopada bieżącego roku.

Comments are closed.