Nieruchomości|

Gmina jest właścicielem ponad 2 tysięcy mieszkań wchodzących w skład 326 wspólnot mieszkaniowych. Podobnie jak pozostali członkowie wspólnoty gmina ponosi koszty zarządu oraz funduszu remontowego. W 2016 roku na ten cel przeznaczonych zostało ponad 3,6 mln złotych.
Wszyscy członkowie wspólnot mieszkaniowych ponoszą wydatki związane z remontami części wspólnych czyli dachów, elewacji, klatek schodowych i instalacji w budynku. Gmina, która jest właścicielem ponad 2 tysięcy mieszkań we wspólnotach również dokłada się do remontów, które te wspólnoty zaplanowały.
O tym, jakie remonty zostaną wykonane decydują członkowie wspólnoty podejmując stosowną uchwałę. Czasem są to inwestycje o koszcie nawet kilkuset tysięcy złotych, w związku z tym wspólnota musi bardzo rozważnie podchodzić do decyzji o remontach.
We wspólnotach dużych, czyli przekraczających siedem lokali, przy podejmowaniu decyzji dotyczących części wspólnych postępuje się zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali. Gmina posiada swoje lokale w 277 takich wspólnotach. Pracownik MZNK bierze udział w zebraniach wspólnot i wraz z pozostałymi właścicielami mieszkań decyduje o przyszłych remontach i inwestycjach w budynku.
Pozostałych 49 wspólnot, w których znajdują się mieszkania gminne, to wspólnoty małe, nie przekraczające siedmiu lokali. W takim przypadku, przy zarządzaniu częściami wspólnymi mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. Oznacza to, że wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić chęć przeprowadzenia remontu. – Czasem stanowi to ogromny problem. Na przykład budynek niewielkiej wspólnoty ma uszkodzony dach, a jeden z właścicieli nie zgadza się na przeprowadzenie remontu w danym roku. Wtedy gmina musi zadbać o lokatorów mieszkania komunalnego, nawet jeśli wiąże się to z przeprowadzką do innego lokum – wyjaśnia Elżbieta Jach Zastępca Dyrektora MZNK.
Współpraca MZNK ze wspólnotami przebiega w zdecydowanej większości przypadków bardzo dobrze. Dzięki temu udaje się co roku w kolejnych budynkach przeprowadzić termomodernizację, wymianę źródła ciepła, remont sieci wod-kan lub inne istotne prace.

Comments are closed.