Odpady komunalne|

Dzisiejsze przedstawienie w Szkole Podstawowej nr 10 w Szczakowej było jednocześnie zakończeniem całego cyklu edukacyjnych spotkań z dziećmi realizowanego w październiku przez MZNK.
Na koniec realizowanej w październiku przez MZNK akcji należy się krótkie podsumowanie:
– aktorzy Studia Małych Form Teatralnych z Trzebini wykonali „Jasia i Małgosię” w Jaworznie łącznie 33 razy,
– każdy spektakl trwał około 45 minut i w każdym czynny udział brały dzieci z widowni,
– akcją objętych było 16 szkół podstawowych z terenu naszego miasta,
– w przedstawieniach uczestniczyło w sumie ponad 2500 dzieci – uczniów klas 1-3.
Wszyscy uczestnicy organizowanych przez nas spektakli złożyli uroczystą przysięgę, że nigdy nie będą zaśmiecać lasów i wszystkie papierki, opakowania, butelki i inne odpady będą segregować. To napawa nadzieją na przyszłość – trzymamy dzieciaki za słowo!
To oczywiście nie jest ostatnie przedsięwzięcie MZNK w zakresie edukacji ekologicznej najmłodszych mieszkańców naszego miasta. O kolejnych akcjach będziemy informować, ich plany już powstają.

Comments are closed.