Odpady komunalne|

W ostatnim numerze „Co Tydzień” została opublikowana informacja na temat segregowania śmieci, która może wprowadzać czytelników w błąd. Poniżej publikujemy prawidłową instrukcję segregowania odpadów.

Na stronie 20 tygodnika Co Tydzień z dnia 7 grudnia br. (nr 49/1315) została opublikowana informacja pod tytułem „Błędy podczas segregacji śmieci”. Ponieważ artykuł zawiera sporo nieścisłości, publikujemy pełną i aktualną listę odpadów, które powinny być lub nie powinny być wrzucane do poszczególnych pojemników i worków służących do segregacji.

Pojemniki na odpady zmieszane
Nie należy wrzucać: gorącego popiołu, odpadów biodegradowlanych, baterii, chemikaliów, detergentów, przeterminowanych leków, pustych opakowań po wyżej wymienionych środkach, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych, odpadów selektywnie zbieranych takich jak szkło, papier, itp.

Pojemniki i worki na odpady BIO (brązowe)
Należy wrzucać: trawę, liście, rozdrobnione gałęzie, owoce z sadu, odpady kuchenne w postaci obierek po warzywach i owocach, skorupki po jajkach, fusy z kawy, herbaty itp.
Zabrania się wrzucania: obierek po owocach cytrusowych, kości.

Pojemniki i worki na odpady szklane (białe/zielone)
Należy wrzucać: szklane butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach, szklanki, szklane talerze, szklane flakony.
Zabrania się wrzucania: szkła żaroodpornego, duralexu, ceramiki, porcelany, fajansu, szkła zbrojonego, luster, szyb okiennych i samochodowych, świetlówek i żarówek, szklanych opakowań po lekach, detergentach i środkach ochrony roślin

Pojemniki i worki na odpady papierowe (niebieskie)
Należy wrzucać: gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, książki, zeszyty, koperty, torby papierowe, torebki ozdobne, torebki po mące, ryżu itp., dobrze wytrzepane worki po cemencie (bez wkładek foliowych), papier pakowy, wytłoczki po jajkach, ścinki drukarskie, ścinki z niszczarek, papier biurowy, pozostały papier i tektura np. pudła kartonowe w tym po pizzy.
Zabrania się wrzucania: pampersów, tetrapaków, tapet, kalki, bardzo silnie zabrudzonego kartonu np. zaprawą cementową.

Pojemniki i worki na odpady z metalu, tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe (żółte)
Należy wrzucać: zgniecione opakowania z tworzyw sztucznych, metalowych i wielomateriałowych
– po środkach spożywczych: butelki PET, TETRAPAKI (popularne kartony) po sokach i mlekach, puszki po kawach, opakowania np. po ciastkach, kubeczki po jogurtach, śmietanach, margarynach, blistry plastikowe z bombonierek, reklamówki, jednorazówki i woreczki, siatki z owoców itp., puszki stalowe i aluminiowe po piwie, konserwach, jedzeniu dla zwierząt, pudełka po bombonierkach, zakrętki metalowe, kapsle.
– po tzw. chemii gospodarczej (środkach do utrzymania czystości): delikatnych detergentach (t.j. domestos, cif, płyn do spryskiwaczy), po środkach ochrony roślin nie zawierających substancji niebezpiecznych np. nawozach, worki po proszku do prania itp.
– pozostałe: folie strecz, bąbelkowe i malarskie, styropian opakowaniowy, mało zabrudzone wiadra po farbach i klejach wodnych oraz innych remontowych środkach nie zawierających substancji niebezpiecznych (kanistry po gruncie), małogabarytowe tworzywowe i metalowe przedmioty codziennego użytku tj. wiadra, doniczki, miski, garnki, blachy do wypieków, zabawki plastikowe pozbawione metalowych części lub całe metalowe.
Zabrania się wrzucania: plastikowych i metalowych opakowań po silnych detergentach, środkach ochrony roślin zawierających niebezpieczne substancje i lekach, opakowań ciśnieniowych, opakowań po farbach olejowych, chlorokauczukowych itp., wiader z klejów innych niż wodne, wiader z lepiku itp. oraz elementów silikonowych (np. foremki silikonowe).

Comments are closed.