Nieruchomości|

Jednym z zadań Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych jest utrzymanie cmentarzy komunalnych w Szczakowej i na Wilkoszynie. Od momentu objęcia tych obowiązków przez jednostkę obie nekropolie są stopniowo modernizowane. W 2016 roku największe prace prowadzone były na cmentarzu Wilkoszyn.

Remont cmentarza Wilkoszyn
Tegoroczny etap modernizacji cmentarza Wilkoszyn polegał na przebudowie głównej alei oraz placu przed kaplicą. Została usunięta stara nawierzchnia betonowa i położna nowa z kostki brukowej. Przebudowano także schody i poręcze oraz poprawiono dojście do kaplicy. Dzięki temu osoby starsze i niepełnosprawne nie będą już miały problemów z dostępem do miejsca w którym odbywają się nabożeństwa. Wykonawca zainstalował nowe ławki i donice na zieleń ozdobną.

Nowa nawierzchnia alejek
W ramach współpracy między jednostkami gminnymi Miejski Zarząd Dróg i Mostów wykonał nową nawierzchnię asfaltową alejek w części cmentarza Wilkoszyn, w której aktualnie przeprowadzone są pochówki.

Wymiana punktów poboru wody
W tym roku zostały wymienione punkty poboru wody na obu cmentarzach komunalnych. Łącznie na Wilkoszynie i w Szczakowej zostało przebudowanych osiem miejsc, w których osoby odwiedzające cmentarze mogą pobrać wodę do umycia nagrobków czy podlania kwiatów.

Comments are closed.