Zieleń miejska|

W 2016 roku pracownicy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych skosili łącznie ponad 479 tys. metrów kwadratowych trawników, zajmowali się też nasadzeniami, wycinaniem uschniętych drzew i utrzymaniem parków.

Wielu mieszkańców Jaworzna w ankietach stwierdza, że nasze miasto jest przyjazne między innymi ze względu na to, że obfituje w tereny zielone. Utrzymanie gminnych terenów zielonych to jedno z istotnych zadań MZNK. Można je podzielić na kilka najważniejszych działek.

Zieleń urządzona
Utrzymanie parków i skwerów czyli tak zwanych urządzonych terenów zieleni zostało zlecone firmie zewnętrznej. W ramach umowy o wartości przekraczającej 549 tys. zł wykonawca zajmował się: wiosennym i jesiennym koszeniem i grabieniem trawników, pielęgnacją żywopłotów, krzewów i drzew, pielęgnacją kwietników, bieżącym utrzymanie terenów zieleni i urządzeń.

Zieleń osiedlowa
W okresie od maja do października MZNK własnymi siłami wykosił ponad 479 tys. metrów kwadratowych trawników i przyciął ponad 15 tys. metrów żywopłotów. Koszt wykoszenia 1 ha wraz z wygrabieniem i wywozem wyniósł 1435,78 zł. Koszenie trawników i cięcie żywopłotów wykonywane było w dzielnicach: OTK, Centrum, Podwale, Osiedle Gigant, Szczakowa, Pieczyska, Osiedle Stałe, Osiedle Podłęże, Leopold, Łubowiec, Pszczelnik, Bory.

Pielęgnacja drzew
Drzewa stare, obumarłe lub uszkodzone kwalifikowane są przez pracowników Działu Zieleni Miejskiej do wycinki. MZNK rozpatruje też wnioski mieszkańców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych o usunięcie drzew rosnących na terenach należących do gminy. W pierwszej kolejności wycinane są drzewa, których stan wskazuje na możliwość złamania lub wyrwania, co może zagrażać życiu i mieniu mieszkańców Jaworzna. W 2016 roku usunięto 52 sztuki drzew oraz 23 drzewa, które złamały się lub przewróciły w wyniku działania wichur i nawałnic.
Odrębnym zleceniem MZNK była pielęgnacja drzew polegająca na przycinaniu koron. W tym przypadku również prace prowadzone są na wniosek mieszkańców oraz pracownicy MZNK sami kwalifikują drzewa, których konary nadają się do przycięcia. Głównie są to uschnięte gałęzie lub konary, które mogą uszkodzić budynki i infrastrukturę miasta. W tym roku wypielęgnowano łącznie 386 sztuk drzew rosnących na gruntach gminnych.

Usuwanie barszczu sosnowskiego
Barszcz sosnowskiego to roślina wydzielająca olejki eteryczne, które po zetknięciu ze skórą w słoneczne dni mogą powodować dotkliwe poparzenia. W związku z tym powinna być zwalczana, gdy rośnie w pobliżu miejsc zamieszkałych i uczęszczanych przez ludzi. Ze względu na ogromne możliwości regeneracji barszczu niszczenie go to proces, który trwa czasami nawet kilka lat.
Po ubiegłorocznym usuwaniu barszczu rosnącego przy ul. Mostowej jego populacja została znacznie ograniczona. W tym roku akcję trzeba było powtórzyć, ponieważ wyrosło kilka nowych roślin. MZNK zlecał usuwanie tej rośliny dwukrotnie na przełomie czerwca i lipca.

Nasadzenia i naprawy ławek
W tym roku MZNK zlecił malowanie 250 ławek w parkach i na skwerach. 58 ławek było uszkodzonych, najczęściej wymagały wymiany desek lub innych drobnych prac. Oprócz tego w parku na Górze Piasku zostało zamontowanych 12 sztuk betonowych koszy na śmieci.
MZNK wykonał także nasadzeń zieleni za łączną kwotę ponad 45 tys. złotych. W kilkudziesięciu punktach Jaworzna, na rabatach, trawnikach, kwietnikach zostały posadzone rośliny ozdobne różnych gatunków. Do największych nasadzeń można zapisać posadzenie kilkudziesięciu tysięcy cebulek krokusów na trawnikach w rejonie centrum. Co prawda efekty tych nasadzeń w postaci pięknych nowych kwiatów będzie można zobaczyć dopiero wiosną przyszłego roku, ale chyba warto zaczekać.

Comments are closed.