Odpady komunalne|

Taki ogólny wniosek można wysnuć podsumowując 2016 rok w kategorii gospodarki odpadami komunalnymi. Do tego można dodać że był to rok wprowadzenia nowinek technicznych w postaci choćby aplikacji mobilnej Kiedy Wywóz oraz nowych przedsięwzięć w zakresie edukacji ekologicznej dzieci.

Segregujemy więcej i lepiej
Do kontroli prawidłowej segregacji zobligowana jest firma odbierająca odpady komunalne na terenie Jaworzna. Pracownicy MPO Sp. z o.o. przed opróżnieniem pojemników sprawdzają czy zostały w nich umieszczone właściwe odpady. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji, odpady nie zostają odebrane, a na pojemnikach umieszczana jest żółta naklejka z napisem „zła segregacja”.
– Obserwacje zebrane podczas kontroli odbioru odpadów pozwalają stwierdzić, iż segregacja z roku na rok jest coraz lepsza. W zabudowie jednorodzinnej jest na wysokim poziomie, podobnie jak na ogrodzonych stanowiskach kontenerowych zabudowy wielorodzinnej. Popracować należy jeszcze nad polepszeniem segregacji na nieogrodzonych stanowiskach kontenerowych zabudowy wielorodzinnej – stwierdza Agnieszka Brania, kierownik Działu Gospodarki Odpadami.
O tym, że coraz lepiej i dokładniej sortujemy odpady świadczą wskaźniki, które z roku na rok są coraz lepsze. Systematycznie maleje Ilość odpadów komunalnych zmieszanych, a wzrasta odpadów segregowanych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
O tym, że segregacja odpadów idzie nam coraz lepiej świadczy też wzrost liczby osób odwiedzających PSZOK. Ze stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Jaworznie przy ul. Martyniaków 8 oraz punktów mobilnych korzysta średnio około 176 osób miesięcznie.
Mieszkańcy coraz chętniej oddają w PSZOK odpady powstałe w czasie wykonywania remontów. W ubiegłym roku gruz oddano z 333 nieruchomości. W tym roku już z 814.
Trwają prace nad utworzeniem gminnego PSZOK przy ul. Górnośląskiej na Górze Piasku. Będzie łatwo dostępny dla wszystkich mieszkańców i przyjazny dla środowiska. Dodatkowo powstanie przy nim ścieżka edukacyjna dla dzieci. W tym roku na zlecenie MZNK powstał projekt budowlany.

Aplikacja Kiedy Wywóz
W tym roku MZNK wprowadził możliwość przeglądania harmonogramu odbioru odpadów w smartfonach i innych urządzeniach mobilnych. Trzeba ściągnąć aplikację Kiedy Wywóz i podać adres. Dzięki aplikacji otrzymujemy bieżącą informację na temat nadchodzących terminów odbioru wszystkich frakcji odpadów. Można ustawić przypomnienie o nadchodzącym odbiorze odpadów. Znajdziemy tu także instrukcję segregowania i inne funkcjonalności. Na dzień dzisiejszy za pośrednictwem aplikacji zostały ściągnięte harmonogramy dla ponad 50 procent wszystkich ulic w Jaworznie.

Ulgi dla rodzin wielodzietnych
W marcu Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę, która pozwoliła rodzinom wychowującym troje lub więcej dzieci na płacenie niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z przyjętą uchwałą jaworznickie rodziny 3+ mogą uiszczać opłatę za odpady segregowane w wysokości 11 zł od osoby miesięcznie, czyli o 4 złote niższą od normalnej. Z ulgi korzysta 189 rodzin.

Czym skorupka za młodu…
MZNK kontynuuje edukacje ekologiczną dzieci. W tym roku zostały zorganizowane przedstawienia ekologiczne, w których postaci z bajki o Jasiu i Małgosi przekonywali dzieci do segregowania odpadów. Akcją objętych było 16 szkół podstawowych z terenu naszego miasta. W przedstawieniach uczestniczyło w sumie ponad 2500 dzieci – uczniów klas 1-3.
Oprócz tego pracownicy MZNK brali udział w akcjach promujących segregowanie odpadów komunalnych podczas imprez i wydarzeń takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień Ziemi, akcja „Kochasz dzieci nie pal śmieci” w Szkole Podstawowej Nr 20 w Byczynie.
MZNK promuje segregowanie odpadów także wśród dorosłych jaworznian. W tym roku zostało przygotowanych kilkanaście tysięcy broszur i plakatów z instrukcjami co robić z odpadami problemowymi i jak zorganizować segregację śmieci w domach i mieszkaniach. Instrukcje i plakaty zostały przekazane spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym.

Comments are closed.