Nieruchomości|

W 2017 roku MZNK planuje zakończyć remont nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej Osiedle Stałe przy ulicy Inwalidów Wojennych 5.
Gmina od kilku lat realizuje program wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez modernizację remiz. MZNK w minionych latach między innymi wybudował garaż w OSP Długoszyn, wymienił stolarkę okienną w OSP Jeleń, wykonał remont wnętrz i termomodernizację OSP Byczyna. W ubiegłym roku we wszystkich remizach zostały zainstalowane systemy alarmowe.
Jednym z ważniejszych zadań MZNK w tym roku jest remont w siedzibie OSP Osiedle Stałe przy ulicy Inwalidów Wojennych 5. W minionych latach jednostka wykonała w budynku między innymi nową instalację elektryczną i węzeł sanitarny. Został także przebudowany garaż i zainstalowany alarm, a część pomieszczeń, które będą służyć strażakom została przygotowana do dalszych prac. W tym roku planowane są roboty malarskie, tynkarskie, murarskie, wykonanie sufitów, montaż płytek ceramicznych, montaż urządzeń sanitarnych, roboty posadzkowe i inne prace wykończeniowe, dzięki którym strażacy będą mogli się wprowadzić do nowej remizy.
Aktualnie MZNK ustala szczegółowy zakres robót z przedstawicielami OSP i opracowuje dokumentację do rozpoczęcia przetargu. Wykonanie prac planowane jest w maju.

Comments are closed.