Odpady komunalne|

W 2017 roku na terenie dawnej bazy Miejskiego Zakładu Drogowego przy ulicy Górnośląskiej na Górze Piasku MZNK wybuduje gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Każdy od czas do czasu robi porządki na strychu czy w garażu, pozbywa się starych mebli, urządzeń, akumulatorów, opakowań po farbie czy opon. Dla tego typu problematycznych odpadów przeznaczony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Oprócz tego mieszkańcy mogą w takim punkcie oddawać liście, plastikowe butelki, papier i inne odpady segregowane w każdej ilości. Jaworzno do tej pory nie posiada własnego stacjonarnego PSZOK. Zadanie to realizuje w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów wybrana w przetargu firma – MPO Sp. z o.o., ale od momentu wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami MZNK rozpoczął przygotowania do utworzenia gminnego PSZOK.
Pod koniec 2015 roku na zlecenie MZNK został opracowany plan funkcjonalno – użytkowy budowy gminnego PSZOK na terenie dawnej bazy Miejskiego Zakładu Drogowego przy ulicy Górnośląskiej na Górze Piasku. Założenia projektu zostały przedyskutowane z mieszkańcami na spotkaniu w kwietniu 2016 roku. Następnie zainteresowani mieszkańcy Góry Piasku odwiedzili podobny punkt funkcjonujący aktualnie w Warcie. Na własne oczy zobaczyli na czym polega praca PSZOK. Przedstawiciele mieszkańców Góry Piasku zobaczyli, że tego typu obiekt nie stanowi żadnych uciążliwości dla osób mieszkających w pobliżu.
PSZOK będzie składał się z wagi, na której zostanie sprawdzona masa przywiezionych przez mieszkańców odpadów i rampy, na której każdy samodzielnie będzie je rozładowywał zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami. Każdy rodzaj przywiezionych odpadów będzie trafiał do odpowiednich, zamykanych pojemników, które na bieżąco będą odwożone do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Balinie i innych punktów odbioru odpadów.
Na terenie PSZOK planowane jest utworzenie ścieżki edukacyjnej, na której dzieci będą mogły dowiedzieć się jaki wpływ na człowieka ma zanieczyszczanie środowiska, jak segregować odpady, jak powtórnie wykorzystać zużyte przedmioty itp.
MZNK przygotowuje w tym momencie dokumentację do przeprowadzenia przetargu na budowę PSZOK. Planowany termin rozpoczęcia procedury przetargowej to drugi kwartał 2017 roku. Sama budowa będzie trwała około 4 miesiące.

Comments are closed.