Nieruchomości|

Gmina jest właścicielem ponad 2 tysięcy mieszkań wchodzących w skład 326 wspólnot mieszkaniowych. Podobnie jak pozostali członkowie wspólnoty gmina ponosi koszty zarządu oraz funduszu remontowego. W 2016 roku na ten cel przeznaczonych zostało ponad 3,6 mln złotych.

Wszyscy członkowie wspólnot mieszkaniowych ponoszą wydatki związane z remontami części wspólnych czyli dachów, elewacji, klatek schodowych i instalacji w budynku. Gmina, która jest właścicielem ponad 2 tysięcy mieszkań we wspólnotach również dokłada się do remontów, które te wspólnoty zaplanowały.
O tym, jakie remonty zostaną wykonane decydują członkowie wspólnoty podejmując stosowną uchwałę. Czasem są to inwestycje o koszcie nawet kilkuset tysięcy złotych, w związku z tym wspólnota musi bardzo rozważnie podchodzić do decyzji o remontach.
Współpraca MZNK ze wspólnotami przebiega w zdecydowanej większości przypadków bardzo dobrze. Dzięki temu udaje się co roku w kolejnych budynkach przeprowadzić termomodernizację, wymianę źródła ciepła, remont sieci wod-kan lub inne istotne prace.

Poniżej przedstawiamy 10 największych inwestycji wykonanych w 2016 roku przez wspólnoty mieszkaniowe z udziałem środków gminy.

  • Ul. Kolejarzy 79 (udział gminy 57,53 proc.) – kapitalny remont dachu, ocieplenie ścian, zabudowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania – zarządca „Administrator” Sp. z o.o.
  • Ul. Chopina 9-17 (udział gminy 65,15 proc.) – ocieplenie ścian i prace towarzyszące termomodernizacji budynku – „Administrator” Sp. z o.o.
  • Ul. Nałkowskiej 10a (udział gminy 14,95 proc.), Nałkowskiej 10b (udział gminy 63,59 proc.) i Nałkowskiej 10c (udział gminy 87,46 proc.) – ocieplenie ścian. W klatkach Nałkowskiej 10a i 10b zarządcą jest firma „Domel – Domy” Sp. z o.o. W klatce Nałkowskiej 10c – „Gwarek „ Sp. z o.o.
  • Ul. Chopina – Boczna 2-4-6 (udział gminy 40,44 proc.) – ocieplenie ścian – „Gwarek” Sp. z o.o.
  • Ul. Lipowa 18 (udział gminy 25,48 proc.) – kapitalny remont dachu wraz z kominami i orynnowaniem, budynek bez zarządcy nieruchomości.
  • Ul. Gagarina 6 (udział gminy 26,35 proc.) – ocieplenie ścian budynku i kapitalny remont dachu – „Administrator” Sp. z o.o.
  • Ul. Gałczyńskiego 2 (udział gminy 14 proc.) – ocieplenie ścian budynku – „Administrator” Sp. z o.o.
  • Ul. Kpt. K. Pniaka 1; 3; 5 – trzy odrębne budynki zarządzane przez Zarząd Budynków Chrzanów Sp. z o.o. z udziałem gminy odpowiednio: 49,82 proc., 49,39 proc. i 47,79 proc. W roku 2016 budynki zostały przyłączone do kanalizacji miejskiej. W ten sposób zakończył się rozpoczęty w latach poprzednich proces likwidacji szamb w obrębie wszystkich budynków z udziałem gminy przy tej ulicy.
  • Ul. Krasickiego 5 (udział gminy 13,70 proc.) – ocieplenie ścian – „Administrator” Sp. z o.o.
  • Ul. Matejki 34-36 (udział gminy 53,96 proc.) – ocieplenie ścian – „Kolasa – Zarządzanie” Sp. z o.o.

Comments are closed.