Nieruchomości|

Jednym z zadań Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego realizowanych przez MZNK w 2016 roku był projekt Ryszarda Kosińskiego pod nazwą „Rewitalizacja parku kolejowego – skweru przy ul. Kolejarzy w Szczakowej”. Prace budowlane związane z realizacją tego projektu zostaną wykonane w 2017 roku.

Projekt polega na budowie fontanny na terenie skweru nazywanego przez mieszkańców Szczakowej parkiem kolejowym. W 2016 roku, na zlecenie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, został wykonany projekt budowlany i jednostka uzyskała pozwolenie na budowę.
W lipcu ubiegłego roku ogłoszono przetarg. Ofertę złożyła jedna firma, jednak zaproponowana przez nią cena wykonania fontanny była ponad dwukrotnie wyższa od środków budżetu obywatelskiego dla tej dzielnicy. Nie było możliwości zwiększenia kwoty na realizację tego projektu ponieważ pula pieniędzy przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań JBO jest zamknięta. W związku z tym przetarg został unieważniony.
– Nie rozpisywaliśmy kolejnego przetargu, ponieważ kończył się sezon budowlany i istniało ryzyko, że inwestycja nie zostanie zakończona do końca 2016 roku. W związku z tym zaproponowaliśmy pomysłodawcy przeniesienie wykonania projektu na 2017 rok – wyjaśnia Zbigniew Krepel, zastępca dyrektora MZNK.
Pan Ryszard Kosiński pomysłodawca tej inwestycji przystał na takie rozwiązanie. Dodatkowo firmie, która wykonała projekt budowlany MZNK polecił korektę dokumentacji z uwzględnieniem środków pozostałych na realizacje zadania. Na projekt „Rewitalizacja parku kolejowego” w 2017 roku przeznaczone są 94 tys. zł.

 

***
MZNK opiekuje się parkiem kolejowym w Szczakowej od 2014 roku, w którym gmina pozyskała ten teren. W parku do tej pory zostały wykonane takie prace jak zainstalowanie dodatkowych punktów oświetleniowych oraz montaż urządzeń do zabawy dla dzieci. O park dba Dział Zieleni Miejskiej MZNK, który organizuje koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne drzew i utrzymanie czystości. Co roku MZNK zleca także nasadzenia roślin w rabatach i klombach.

 

Comments are closed.