Nieruchomości|

22 lutego 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej przy ulicy Lipowej 20.

Nieruchomość zlokalizowana na terenie osiedla Podwale, po południowej stronie ul. Lipowej, obejmująca działkę gruntu o nr 65/36 o pow. 1281 m² obr. geod. 189 m. Jaworzna i piętrowy budynek mieszkalny, murowany, częściowo podpiwniczony, o pow. 131.53 m² oraz pozostałe budowle trwale związane z gruntem. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna i oświatowa. Uzbrojenie terenu stanowi: sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa. Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: MU-II –„tereny mieszkaniowo usługowe ekstensywnej zabudowy”.
Cena wywoławcza nieruchomości: 127.000,00 zł. Zakup nieruchomości zwolniony z VAT.
Termin i miejsce przetargu: 22 lutego 2017 r. sala nr 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 11:30.

Przedmiotowa nieruchomość udostępniona zostanie osobom zainteresowanym po uprzednim ustaleniu terminu z Miejskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. 32 615 50 30 lub 32 745 10 40.

Comments are closed.