Nieruchomości|

Nieterminowe regulowanie opłat czynszowych może skutkować naliczeniem odsetek. Dlatego warto uiszczać je w podmiotach, które gwarantują szybki wpływ pieniędzy na konto. Na przykład w placówkach poczty, gdzie nie zapłacimy prowizji.

Opłaty z tytułu najmu mieszkania należy uiszczać do 10 dnia danego miesiąca, za dany miesiąc, przy czym jako datę zapłaty przyjęty jest dzień, w którym pieniądze znajdą się na rachunku bankowym Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.
Opłaty czynszowe można uiszczać w dowolny sposób: poprzez bankowość elektroniczną, w dowolnym banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zgodnie z taryfą opłat obowiązującą w danym podmiocie. Wiele osób wybiera tradycyjny sposób uiszczania opłat – przy okienku. MZNK przypomina, że na podstawie umowy zawartej przez gminę z Pocztą Polską w placówkach pocztowych na terenie Jaworzna opłatę za mieszkanie można uiszczać bez dodatkowej prowizji.
Niedotrzymanie terminu płatności skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych za czas opóźnienia, które aktualnie wynoszą 7 proc. w skali roku. Dlatego, aby uniknąć ponoszenia dodatkowych kosztów warto zadbać o terminowe wnoszenie opłat i uiszczanie ich w miejscach, które zagwarantują szybki wpływ pieniędzy na konto MZNK.
– Osoby, które mają jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy wpłacone przez nich pieniądze rzeczywiście wpłynęły na konto MZNK zachęcamy do weryfikacji dokonywanych opłat czynszowych. W szczególności dotyczy to osób dokonujących zapłat w okienkach kasowych. Lokatorzy uiszczający opłaty w takich podmiotach już kilkukrotnie zgłaszali MZNK, że pomimo wniesienia opłaty na ich koncie pojawiają się zaległości. Niestety jednostka nie ma wpływu na prace takich firm – mówi zastępca dyrektora MZNK Elżbieta Jach.

Przypominamy adresy placówek pocztowych w Jaworznie:

  •  Centrum – ul. Pocztowa 9A,
  • Szczakowa – ul. Kolejarzy 20,
  • Osiedle Stałe – ul. Tysiąclecia 21,
  • Podwale – ul. Gliniana 12,
  • Byczyna – ul. Tomasza Baranowskiego 3A,
  • Jeleń – ul. Zwycięstwa 9A,
  • Podłęże – Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27.

Opłaty czynszowe można uiszczać w dowolny sposób, na aktualny numer rachunku bankowego: Bank Citi Handlowy 27 1030 1159 0000 0000 9206 5006.

MZNK zachęca lokatorów zasobu gminnego do weryfikacji aktualnego stanu opłat. Można to zrobić telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy jednostki. Poniżej podajemy dane kontaktowe administracji mieszkań komunalnych dla poszczególnych dzielnic.

  • Biuro Obsługi Mieszkańców I (Centrum, Podwale, Jeleń, Os. Azot)  – ul. Matejki 24, tel (32) 745 10 50
  • Biuro Obsługi Mieszkańców II (Szczakowa, Pieczyska, Osiedle Stałe) – ul. Jagiellońska 70, tel. (32) 617 72 80

Comments are closed.