Zieleń miejska|

Od stycznia obowiązują nowe przepisy ustawy o ochronie przyrody w zakresie dotyczącym wycinki drzew. Na wycięcie niektórych drzew Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych nie musi już uzyskiwać decyzji właściwego organu.
Procedura związana z wycinką drzew rosnących na terenach gminnych z reguły rozpoczyna się od wniosku, złożonego przez mieszkańców lub administratorów budynków. Po otrzymaniu pisma Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych dokonuje oględzin drzew w terenie. Pracownicy Działu Zieleni Miejskiej oceniają ich stan fitosanitarny oraz ewentualne zagrożenie oderwaniem uschniętych konarów lub przewróceniem drzewa przez porywisty wiatr. Do usunięcia zakwalifikowane zostają drzewa, których stan może powodować zagrożenie dla ludzi lub mienia.
Następnie MZNK składa wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzewa do Marszałka Województwa Śląskiego. Po uzyskaniu stosownej decyzji pracownicy MZNK wskazują wybranej firmie, wykonującej tego typu prace, drzewa do wycięcia.
Od 1 stycznia tego roku obowiązują nowe przepisy ustawy o ochronie przyrody, które zwalniają naszą jednostkę z potrzeby uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 130 centymetrów nie przekracza 50 cm w przypadku gatunków wolno – rosnących oraz 100 cm dla gatunków szybko – rosnących.
W marcu rozpoczyna się sezon lęgowy ptaków, który potrwa do października. W tym okresie nie prowadzi się prac związanych z wycinką drzew. Istnieje jedynie możliwość usuwania drzew, które stanowią zagrożenie lub wiatrołomów.

Comments are closed.