Nieruchomości|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie informuje, że 5 lokali użytkowych wytypowanych do przetargu w formie licytacji stawki czynszu w dniu 16 marca 2017 roku zostaje wycofanych z postępowania.
Wymienione niżej lokale zostały wycofane z przetargu, który odbędzie się w dniu 16 marca 2017 r., zgodnie z ust. 16 regulaminu przetargu na najem wolnych gminnych lokali użytkowych w mieście Jaworznie:

1. ul. Matejki 24D – dz. 6/8 w obr. 17, KW16549
powierzchnia: 107,82 m² (5 pomieszczeń + wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną (dwa wejścia do lokalu)

2. ul. Górnośląska 1– dz. 149/11 w obr. 81, KA1J/00010744/1
powierzchnia lokalu użytkowego: 19,20 m2  (1 pomieszczenie + wspólne wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną

3. ul. Górnośląska 1 – dz. 149/11 w obr. 81, KA1J/00010744/1
powierzchnia lokalu użytkowego: 19,97 m2  (1 pomieszczenie + wspólne wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną

4. ul. Górnośląska 1 – dz. 149/11 w obr. 81, KA1J/00010744/1
powierzchnia lokalu użytkowego: 23,14 m2  (1 pomieszczenie + wspólne wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną

5. ul. Ks. Mroczka 49 – dz. 217/1 w obr. 17C, KA1J/00042504/0
powierzchnia: 179,42 m²  (12 pomieszczeń + 3 łazienki + 3wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną

Ogłoszenie o przetargu w formie licytacji dostępne jest w siedzibie MZNK w Jaworznie przy ul. Północnej 9b oraz na stronie internetowej www.mznk.jaworzno.pl (Biuletyn Informacji Publicznej). Przypominamy, że osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu najpóźniej do 15 marca br. powinny wpłacić wymagane wadium i przedłożyć do MZNK kopię dowodu wpłaty. Wszelkich informacji nt. postępowania udziela Dział Gospodarki Lokalowej MZNK tel. (32) 615 50 30 wew. 422.

Comments are closed.