Nieruchomości|

W kwietniu tego roku mija dokładnie 10 lat od powołania Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie. Pora na krótkie podsumowanie tego okresu. Przypomnijmy jak przez ten czas zmieniły się cmentarze komunalne. Wygląd obu cmentarzy na przestrzeni lat uległ diametralnej zmianie. Dzięki poczynionym inwestycjom  m.in. poprawiono ciągi komunikacyjne, wyremontowano kaplice cmentarne i budynek administracyjny, a w Szczakowej wybudowano kolumbarium.

O prawidłowe funkcjonowanie cmentarzy komunalnych w Szczakowej i na Wilkoszynie dba Dział Gospodarki Cmentarzami MZNK. Ta komórka zajmuje się załatwianiem wszystkich spraw mieszkańców związanych z pochówkiem, utrzymaniem porządku na cmentarzach czy remontami.

Oto kalendarium z najważniejszymi inwestycjami przeprowadzonymi na cmentarzach.

Rok 2007
Remont oświetlenia na Wilkoszynie oraz wykonanie wodociągu do budynku kaplicy.

Rok 2008
Przeprowadzono bardzo ważne z punktu widzenia funkcjonowania Działu Gospodarki Cmentarzami remonty budynków na cmentarzu komunalnym Wilkoszyn. Kapitalny remont wraz z termomodernizacją przeszedł budynek administracyjny. Nowy wygląd zyskała też kaplica. Łączny koszt przeprowadzonych prac wyniósł ponad milion złotych.

Rok 2009
Rozpoczęto remont głównej osi cmentarza komunalnego na Wilkoszynie. Za blisko pół miliona złotych został przebudowany plac przed główną bramą i schody wejściowe. Przeprowadzono także remont instalacji elektrycznej. Obok budynku administracyjnego została wybudowana stalowa wiata służąca jako garaż oraz utwardzony parking. Natomiast w samym budynku wykonano węzły sanitarne.
Na cmentarzu w Szczakowej został przeprowadzony kompleksowy remont kaplicy.

Rok 2011
Kontynuacja przebudowy cmentarza komunalnego na Wilkoszynie – remont ogrodzenia i bram w części centralnej oraz przy budynku administracyjnym. Prace remontowe w kaplicy cmentarnej na Wilkoszynie – mechaniczne czyszczenie posadzki podłogowej granitowej, wymiana kasetonów sufitowych i instalacja alarmu. Prace remontowe w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym Szczakowa – odnowienie pomieszczeń socjalnych, sanitariatów, wydzielenie i wybudowanie ogólnodostępnych WC, modernizacja części instalacji wodociągowej, zainstalowanie ogrzewania elektrycznego oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Rok 2012
Prace remontowe w kaplicy na Cmentarzu Wilkoszyn. Wykonanie przyłącza wodociągowego w budynku administracyjnym. Montaż słupków z oznaczeniami kwater.

Rok 2013
Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym oraz czyszczenie marmurowych ścian wewnętrznych w kaplicy na Wilkoszynie. Wykonanie kwietników przy wejściu do kaplicy, uzupełnienie brakujących przęseł ogrodzenia Cmentarza Wilkoszyn oraz montaż słupków z oznaczeniami kwater na Cmentarzu Szczakowa.

Rok 2014
Na cmentarzu w Szczakowej powstało kolumbarium, czyli miejsce służące do pochówku urn z prochami zmarłych. Kolumbarium składa się z pięciu wolnostojących segmentów wyposażonych w nisze na urny. W każdym jest 18 nisz, a w każdej z nich mogą być złożone dwie urny. Na Cmentarzu Wilkoszyn wykonano część schodów wejściowych na plac przy kaplicy oraz przeprowadzono prace remontowe w kaplicy i budynku administracyjnym.

Rok 2015
Wykonanie kolejnych schodów wejściowych przy placu kaplicy na Cmentarzu Wilkoszyn.

Rok 2016
Remont głównej osi cmentarza na Wilkoszynie polegający na przebudowie głównej alei oraz placu przed kaplicą. Została usunięta stara nawierzchnia betonowa i położona nowa, z kostki brukowej. Przebudowano także schody i poręcze oraz poprawiono dojście do kaplicy. Dzięki temu osoby starsze i niepełnosprawne nie będą już miały problemów z dostępem do miejsca, w którym odbywają się nabożeństwa. Zainstalowano również nowe ławki i donice na zieleń ozdobną.
Na obu cmentarzach komunalnych wykonano remont wszystkich punktów poboru wody nadając im nowy estetyczny wygląd.

Nie należy zapominać również o szeregu prac porządkowych wykonanych w ciągu ostatnich 10 lat, zwłaszcza w zakresie pielęgnacji drzewostanu (wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew oraz krzewów) czy wykaszaniu traw oraz dbaniu o groby opuszczone i zaniedbane.

Comments are closed.