Nieruchomości|

Od 2 maja br. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych przejmuje część zadań realizowanych do tej pory przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego. Do MZNK przechodzą między innymi zadania związane z  przydziałem mieszkań oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie przejmuje zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej w zakresie gospodarowania komunalnym zasobem lokali mieszkaniowych, w tym między innymi:
– rozpatrywanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego,
– współpraca ze Społeczną Komisją Mieszkaniową w zakresie sporządzania listy przydziału mieszkań,
– wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne,
– dokonywanie zamiany mieszkań z urzędu lub między kontrahentami,
– przekwaterowanie osób z budynków.
Obowiązki te będą pełnili pracownicy nowo powstałego Działu Przydziałów Mieszkań MZNK. Lokalizacja nowej komórki organizacyjnej, to biurowiec przy ul. Północnej 9b, 3 piętro, pokoje 303 i 304.

MZNK przejmie także obowiązki w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Będzie się tym zajmował nowo powstały Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych MZNK zlokalizowany także w biurowcu przy ul. Północnej 9b, na 3 piętrze w pokoju 309.
Od maja MZNK przejmie również dotychczasowe zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w zakresie utrzymania pomników i miejsc pamięci narodowej oraz likwidacji dzikich wysypisk odpadów komunalnych. Obowiązki te będą pełnili pracownicy Działu Zieleni Miejskiej MZNK, który ma swoja siedzibę na Osiedlu Stałym, w budynku przy ulicy Inwalidów Wojennych 5.

Działy będą czynne w godzinach pracy jednostki, tj. od poniedziałku do środy oraz w piątek od 7.00 do 15.00, a w czwartek od 7.00 do 17.00.

Wkrótce na stronie internetowej MZNK w Jaworznie zostaną opublikowane szczegółowe dane kontaktowe do pracowników nowych działów i komórek organizacyjnych MZNK.

Comments are closed.