Nieruchomości|

Mija 10 lat od momentu, w którym Rada Miejska powołała do życia nową jednostkę gminną, która przejęła obowiązki po likwidowanym Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych skupia w tym momencie wszystkie zadania związane z utrzymaniem, zarządzaniem, modernizacją i wynajmem nieruchomości przekazanych pod jego pieczę. Są to głównie mieszkania komunalne i socjalne, ale także budynki gminne, garaże, lokale użytkowe, cmentarze oraz tereny zielone. Dodatkowo od 2013 roku MZNK realizuje zadania prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi.

10-lecie jednostki to pewien kamień milowy i dobry moment na dokonanie krótkiego podsumowania. Krótkiego, bo przecież ogarnięcie całości tematów, którymi MZNK zajmuje się od tylu lat jest niemożliwe. Na przestrzeni 10 lat MZNK wykonał sporo prac w zarządzanych budynkach. Co roku jednostka stara się przyłączać kolejne nieruchomości do powstającej sieci miejskiej kanalizacji. Kolejne budynki przechodzą termomodernizacje, remonty dachów i instalacji wewnętrznych. Poniżej prezentujemy przegląd niektórych inwestycji wykonanych przez jednostkę na przestrzeni minionych 10 lat.

Budynki gminne zarządzane przez MZNK

Azot 1
W 2008 roku została odnowiona elewacja. W kolejnych latach wymiana pokrycia dachu, stolarki drzwiowej, malowanie klatki schodowej, wymiana instalacji piorunochronnej.

Grunwaldzka 188
To jeden z pierwszych budynków, w których MZNK postanowił zaadaptować poddasze i wykorzystać tą przestrzeń do stworzenia nowych mieszkań gminnych. Dzięki temu w budynku powstały dwa nowe lokale mieszkalne.

Pocztowa 4
W 2009 roku budynek przeszedł gruntowny remont: termomodernizację, remont dachu, przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Rynek 7
Inwestycja w tym miejscu była niejako wstępem do gminnego projektu modernizacji Rynku i okolicy. Dzięki rozbiórce budynku, oficyn i szaletów na zapleczu w 2007 i 2010 roku powstał nowy ciąg z Rynku w kierunku ul. Sienkiewicza i Mickiewicza. Aktualnie jest tam malownicza alejka z ławkami.

Chopina 95
Budynek przeszedł gruntowny remont w 2009 roku, w ramach którego została wykonana termomodernizacja, naprawa dachu i schodów.

Hanki Sawickiej 2
Budynek został ocieplony, przebudowano zadaszenia i schody wejściowe do lokali. W budynku swoją siedzibę ma obecnie kilka ważnych dla mieszkańców instytucji, m.in. jaworznicki hufiec Związku Harcerstwa Polskiego.

Jagiellońska 70
Renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

Sobieskiego 43-49
Stare budynki na Pieczyskach dawniej służące za lokum dla pracowników cementowni przeszły remont w 2009 roku. Została wykonana m.in. termomodernizacja.

Solskiego 4
Kolejny budynek w dzielnicy Pieczyska, który przeszedł termomodernizację wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych, adaptacją poddasza na mieszkania, wykonaniem nowych chodników i budową stanowiska na odpady.

Górnośląska 1
W 2016 roku MZNK wykonał remont pomieszczeń służących mieszkańcom Góry Piasku. Odnowione zostały pomieszczenia klubu Miejskiego Centrum Kultury i Sportu „Szczak” oraz filii Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Nowe bloki przy ul. Gagarina
Budowa dwóch bloków mieszkalnych przy ulicy Gagarina rozpoczęła się w 2009 r. Dzięki tej inwestycji gmina zyskała 32 nowe mieszkania komunalne.

Nowe budynki komunalne przy ul. Sportowej
W zamian za zlikwidowane budynki gminne na Osiedlu Awaryjnym, firma Tauron wybudowała w 2012 roku nowe bloki przy ulicy Sportowej. Gmina zyskała dzięki temu 102 nowe mieszkania komunalne, część z nich zasiedliły osoby przeniesione z os. Awaryjnego, część osoby oczekujące na przydział mieszkania komunalnego.

Mieszkania komunalne
Znaczna część mieszkań gminnych znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych, jest to ponad dwa tysiące mieszkań komunalnych. Ich utrzymaniem, remontami i modernizacjami zajmują się Biura Obsługi Mieszkańców MZNK.
Każdorazowo, gdy lokator opuszcza zajmowane mieszkanie jest ono przygotowywane do zasiedlenia przez kolejną z osób oczekujących na przydział lokalu od gminy. Co roku MZNK remontuje kilkadziesiąt takich lokali. Do wykonania zwykle są podstawowe prace remontowe, takie jak malowanie ścian i sufitów, wykonanie nowych podłóg. Czasem mieszkania są w gorszym stanie i potrzebne są spore nakłady finansowe na wykonanie dodatkowych prac, takich jak np. wymiana sieci elektrycznej czy armatury łazienkowej. Co roku MZNK wymienia także stare okna w kilkudziesięciu mieszkaniach komunalnych.

Place zabaw i inwestycje JBO
MZNK odpowiada również za utrzymanie kilkudziesięciu placów zabaw, siłowni i piaskownic rozsianych na terenie całego Jaworzna. Codziennie pracownicy jednostki sprzątają teren placów, doglądają też wszystkich urządzeń służących do zabawy i ćwiczeń. Co roku wymieniany jest piasek we wszystkich gminnych piaskownicach, tak aby najmłodsi mogli się bezpiecznie bawić.
Co roku MZNK dobudowuje kolejne place zabaw. Wymienić tutaj należy plac zabaw przy ulicy Langego na Osiedlu Stałym, który powstał dzięki zaangażowaniu mieszkańców w głosowanie na konkurs organizowany przez firmę Nivea. W 2015 roku natomiast powstał jeden z najokazalszych placów zabaw w Jaworznie – w parku im. Lotników Polskich. Plac podzielony na 3 strefy dla dzieci i młodzieży w różnym wieku z nowoczesnymi urządzeniami, z oświetleniem i dostępnym bezprzewodowym internetem.
MZNK wybudował także kilkanaście placów zabaw i miejsc rekreacji dla mieszkańców miasta w różnych dzielnicach w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

Remonty remiz Ochotniczej Straży Pożarnej
Od kilku lat MZNK realizuje gminny program wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostka stopniowo remontuje remizy OSP na terenie naszego miasta. Wykonuje między innymi takie prace jak: systemy alarmowe we wszystkich strażnicach, termomodernizacje, remont wnętrz czy budowę garaży dla samochodów strażackich.

Comments are closed.