Nieruchomości|

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej radni przegłosowali uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. Nowe przepisy umożliwią przydział mieszkań komunalnych najemcom, którzy zobowiążą się do przeprowadzenia ich remontu.
– Do Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych często zgłaszają się osoby chętne do przeprowadzenia we własnym zakresie remontu wynajętego mieszkania komunalnego – wyjaśnia Zbigniew Krepel, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. – Gmina jest właścicielem mieszkań, które czekają na zasiedlenie do momentu przeprowadzenia remontu, jednak z powodu ograniczonych możliwości finansowych ich remont jest odroczony. Proponowane rozwiązanie pozwoli zmniejszyć ilość pustostanów gminnych oraz będzie wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.
Przegłosowana wczoraj zmiana w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna umożliwi mieszkańcom najem lokali w zamian za przeprowadzenie przez nich na własny koszt remontu lub modernizacji przydzielonego mieszkania.
Z programu będą mogły skorzystać osoby, które spełniają warunki określone w uchwale, m.in. zamieszkują na stałe na terenie Jaworzna, spełnią kryteria odnośnie dochodów oraz złożą właściwe oświadczenie o posiadaniu możliwości finansowych niezbędnych do wykonania remontu w przydzielonym mieszkaniu. O takie prawo będą się również mogły starać osoby, które obecnie zajmują lokal gminny, ale chcą go zamienić na inny i zobowiążą się do jego remontu.
– Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych będzie publikował listę lokali przeznaczonych do wynajmu w zamian za przeprowadzenie w nich remontu i w oparciu o nią zainteresowane osoby będą mogły składać wnioski. Zakres remontu będzie ustalany pomiędzy MZNK a osobą zainteresowaną najmem. Umowa z najemcą zostanie zawarta po odbiorze wykonanych prac – dodaje Zbigniew Krepel.
Podobne rozwiązanie funkcjonuje w wielu innych miastach, m.in. w Katowicach. Co roku Urząd Miejski w Katowicach publikuje listę lokali przeznaczonych do remontu. Osoby, które zgłoszą się do programu i przeprowadzą remont mieszkania w zakresie określonym przez miasto mogą liczyć na jego wynajem. Program “Mieszkanie do remontu” działa także w Będzinie. Skierowany jest do mieszkańców, którzy nie są posiadaczami lokalu mieszkalnego, legitymują się odpowiednim dochodem oraz brakiem zaległości finansowych wobec miasta. Kosztem, jaki ponosi przyszły najemca zakwalifikowany do programu, jest koszt remontu przydzielonego lokalu.

Comments are closed.