Odpady komunalne|

MZNK ogłosił przetarg na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Miasta Jaworzna. Termin składania ofert upływa 30 czerwca br.

Przedmiot zamówienia obejmuje przede wszystkim odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Oprócz tego wykonawca zadania będzie zobowiązany między innymi do wyposażenia nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki na odpady oraz organizacji mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Wybrana w tym przetargu firma będzie odbierała odpady od jaworznian od października br. do końca 2020 roku.
Termin składania ofert przez firmy zainteresowane realizacją tego zadania upływa 30 czerwca br. o godzinie 9:00. Tego samego dnia zostaną otwarte oferty. Ze szczegółami ogłoszenia oraz specyfikacją zamówienia można się zapoznać na stronie internetowej MZNK w Jaworznie w dziale dotyczącym zamówień publicznych.

Comments are closed.