Odpady komunalne|

Dyrektor MZNK podpisał umowę na budowę Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkt powstanie przy ulicy Górnośląskiej na Górze Piasku.

PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy mogą pozbyć się wszelkiego rodzaju odpadów, które nie powinny być wyrzucane do kontenerów. W takim punkcie przyjmowane są między innymi przeterminowane lekarstwa, puste opakowania po lakierach i innych środkach chemicznych, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
Aktualnie Jaworzno nie posiada własnego punktu. Jaworznianie mogą problematyczne odpady oddawać w PSZOK-u, który prowadzi firma MPO na podstawie umowy z gminą. Ale w tym roku się to zmieni. Dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych dzisiaj podpisał umowę z firmą budowlaną, która będzie wykonawcą gminnego PSZOK-u. Punkt powstanie przy ul. Górnośląskiej na Górze Piasku.
– W ubiegłym roku w spotkaliśmy się z mieszkańcami dzielnicy. Zorganizowaliśmy również wyjazd do podobnego punktu w Warcie, gdzie przedstawiciele mieszkańców Góry Piasku mogli zobaczyć jak takie miejsce wygląda i funkcjonuje. Myślę, że to rozwiało wszelkie obawy i wątpliwości mieszkańców – mówi dyrektor MZNK Tomasz Jewuła.
Mieszkaniec, który zdecyduje się przekazać selektywnie zebrane odpady np. stare opony, świetlówki, starą odzież przy wjeździe do punktu zostanie poproszony o okazanie jakie odpady ma zamiar oddać oraz zważenie przywiezionych odpadów na wadze samochodowej. Następnie będzie mógł umieścić poszczególne odpady w odpowiednio przystosowanych do tego urządzeniach tj. zamykanych blaszakach, kontenerach lub pojemnikach. Przy wyjeździe samochód ponownie zostanie zważony, a mieszkaniec potwierdzi oddanie odpadów.
Ograniczona ilość miejsca  na terenie PSZOK-u nie pozwala na dłuższe przetrzymywanie odpadów, dlatego nie będą na nim składowane, tylko po uzbieraniu odpowiedniej ilości transportowane do instalacji recyklingu i odzysku.
– Przy PSZOK-u planowane jest utworzenie ścieżki edukacyjnej, na której pracownicy Działu Gospodarki Odpadami MZNK będą organizować lekcje ekologiczne. To kontynuacja naszych działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i związanych z segregowaniem odpadów oraz recyklingiem – mówi zastępca dyrektora MZNK Zbigniew Krepel.
Wykonawcą gminnego PSZOK-u jest spółka Inveko z Libiąża. Koszt budowy punktu wyniesie nieco ponad 1,5 mln złotych. Prace budowlane powinny zakończyć się w listopadzie br.

Comments are closed.