Odpady komunalne|

Uwaga małe wspólnoty mieszkaniowe! Jeśli jeden z członków wspólnoty nie płaci za śmieci zaległościami obciążeni będą wszyscy członkowie wspólnoty.
Po otrzymanej z Ministerstwa Środowiska interpretacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie prowadzi akcję informacyjną dotyczącą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skierowaną do małych wspólnot mieszkaniowych.
Od lipca tego roku dla każdej ze wspólnot mieszkaniowych prowadzone jest jedno wspólne rozliczenie opłaty. Co oznacza, że w momencie powstania zaległości spowodowanej choćby przez jednego z członków Dział Księgowości Odpadów MZNK podejmie środki egzekucyjne wobec całej wspólnoty mieszkaniowej.
Mała wspólnota mieszkaniowa to taka, w której jest do siedmiu lokali mieszkalnych. Decyzje w małych wspólnotach podejmowane są na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące współwłasności lub na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
Dlaczego jest to ważne w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Ponieważ wspólnoty o uregulowanych kwestiach dotyczących zarządu, posiadające własny numer identyfikacyjny regon oraz numer identyfikacji podatkowej mogą w stosunku do właścicieli nieruchomości zalegających z wpłatami za śmieci stosować środki wynikające z ustawy o własności lokali. Mogą także pokryć zaległości zwiększając zaliczki od wszystkich właścicieli nieruchomości. Wówczas nie wystąpi sytuacja ponoszenia odpowiedzialności wypłacalnych właścicieli lokali za długi swoich sąsiadów.
MZNK rozesłał już około 100 listów z informacją o aktualnej interpretacji przepisów do małych wspólnot mieszkaniowych.

Comments are closed.