Nieruchomości|

Weszła w życie uchwała regulująca wysokość cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w części dotyczącej cmentarzy komunalnych.
Przyjęta przez Radę Miejską uchwała weszła w życie pod koniec lipca. Dokument zawiera tabelę, w której zostały wyszczególnione opłaty m.in. za miejsce na grób na terenie cmentarzy komunalnych, niszę na urnę w kolumbarium w Szczakowej czy wynajęcie kaplicy cmentarnej.
Na cmentarzach komunalnych nie ma możliwość wykupienia dla siebie miejsca na grób z wyprzedzeniem. Wszelkie formalności załatwiane są z rodziną zmarłego w dniu pochówku.
W tym miejscu chcemy też przypomnieć o odnowie opłaty cmentarnej za groby ziemne po 20 latach od chwili pochowania oraz przedłużeniu prawa do grobu. Groby nieopłacone, nieoznakowane (nie posiadające tabliczki z nazwiskiem osoby pochowanej) mogą zostać zlikwidowane na mocy prawa.

Comments are closed.