Odpady komunalne|

Wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Jaworzna. Przetarg wygrało konsorcjum, którego liderem jest spółka AVR z Krakowa.

W przetargu pod uwagę zostały wzięte trzy kryteria: cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (60 proc. oceny), termin płatności faktury (20 proc.), spełnienie standardów środowiskowych (20 proc.). Maksymalną liczbę punktów zdobyło konsorcjum firm, którego liderem jest AVR Spółka z o.o. z Krakowa. Partnerami wybranego konsorcjum są firmy: AVR S.P.A. z Włoch, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Miki” z Krakowa oraz Miki Recykling Sp. z o.o. z Krakowa.
Niżej ocenione oferty złożyły firmy – MPO Sp. z o.o. z Jaworzna (98,78 punktów) oraz konsorcjum firm A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. z Zabrza i SUEZ Południe Sp. z o.o. z Częstochowy (96 punktów).
Teraz MZNK czeka 10 dni na ewentualne odwołania. Jeśli nie wpłyną pozostanie podpisać umowę.

Nowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Jaworzna będzie nieco różniła się od aktualnej wykonywanej przez MPO Sp. z o.o. Przede wszystkim będzie podpisana na dłuższy okres, przekraczający 3 lata (aktualna umowa podpisywana była na dwa lata). Wykonawca podobnie jak do tej pory będzie musiał wyposażyć mieszkańców (domy jednorodzinne i stanowiska kontenerowe przy blokach) w kontenery i pojemniki na odpady. Natomiast po zakończeniu umowy pojemniki i kontenery przejdą na własność gminy.

Comments are closed.